Dorpenoverleg Westerveld

Op donderdag 19 oktober jl. vond er in Havelte het halfjaarlijkse Dorpenoverleg Westerveld plaats. Wethouder Jacob Boonstra kwam het bestuur van stichting Dorpenoverleg Westerveld verrassen met de toekenning van hun begroting in de vorm van een waardecheque van € 5000.

Op deze bijeenkomst waren bijna alle 16 dorpsverenigingen van Westerveld aanwezig, waardoor tijdens het ‘dorpenrondje’ iedereen kon horen wat er in de verschillende dorpen speelde en wat de plannen en wensen waren. Ook is dit altijd een mooie gelegenheid om belangrijke onderwerpen aan te snijden. Het delen van kennis en ervaring is altijd een belangrijk aspect van deze bijeenkomsten, waardoor de dorpsgemeenschappen in Westerveld kunnen profiteren van elkaars inzichten, ervaring en ontwikkelingen.

Deze avond werden de thema’s duurzaamheid en veiligheid besproken. Voorzitter Gerrit Welle deed verslag van de acties van de werkgroep ‘Westerveld Bespaart Energie’, die de inwoners van Westerveld helpt om met kleine energiebesparende maatregelen de energierekening omlaag te brengen.

Het Dorpenoverleg Westerveld onderschrijft verder het belang van een veilige leefomgeving voor de inwoners. Er werd deze avond dan ook volop ruimte geboden voor een dialoog over kwesties als verkeersveiligheid, criminaliteitspreventie en crisisbeheer.

De spreker van deze avond: Linda van Voorst – ter Meer, adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Westerveld, deelde in een levendige presentatie haar expertise over dit onderwerp vanuit haar vakgebied en beantwoordde vele vragen.

Het was een inspirerende avond waar de missie van het Dorpenoverleg goed tot uiting kwam; het bevorderen van contact, informatie-uitwisseling en samenwerking, en het behartigen van de gezamenlijke belangen en het bevorderen van de leefbaarheid van de dorpen in de gemeente Westerveld. Door het bundelen van de krachten willen zij werken aan het versterken van de dorpsgemeenschappen en het gezamenlijk aanpakken van uitdagingen.

Kortom, het Dorpenoverleg speelt zo een verbindende en inspirerende rol in de gemeente Westerveld.

De waardecheque voor het uitvoeren van het werkplan die werd toegekend door wethouder Boonstra zal ongetwijfeld bijdragen aan het verwezenlijken van de ambitieuze doelen van het Dorpenoverleg Westerveld!