Dorpenoverleg Aa & Hunze

In navolging op het dorpenoverleg in de gemeente Noordenveld organiseerde BOKD dit keer op 16 januari een dorpenoverleg in de gemeente Aa & Hunze. Wederom waren vertegenwoordigers van een flink aantal dorpen van de partij. Het bleek nuttig om in dit verband samen te komen.

Tijdens de aftrap stond de BOKD stil bij de belangrijkste functies van het dorpenoverleg. Denk aan: uitwisselen van kennis en ervaring, de mogelijkheid tot samen optrekken in projecten of activiteiten en waar gewenst; een gezamenlijke aanpak richting de gemeente of andere partners.

BOKD agendeerde drie thema’s

• Toelichting leidraad dorpszorgvisie en het netwerk van zorgzame dorpen. BOKD lanceerde verleden jaar de leidraad dorpszorgvisie, waarna zij drie dorpen de gelegenheid bood om mee te doen met een individueel begeleidingstraject dorpszorgvisies. De leidraad is online te vinden op de website van BOKD: www.bokd.nl/dorpszorgvisie.
Het Kleine Kernen Spel voor dorpsbelangenverenigingen; inzicht in verschillende rollen. Dorpsbelangenorganisaties- en dorpsbesturen die dat willen kunnen met ondersteuning van een BOKD-medewerker het kleine kernen spel spelen. Er zijn vier rollen te onderscheiden: de vertegenwoordiger, de kennisdeler, de verbinder en de aanjager. Met dit spel kun jij als bestuur jouw rol ten opzichte van het dorp en de gemeente verhelderen.
• Rondje langs de dorpen: waar zijn dorpen zelf mee bezig?

Uitwisselen van kennis en ervaring

Aanwezige dorpsbelangenorganisaties deelden hun nieuwsgierigheid over wat hun eigen bijdrage op het thema zorgzaamheid kan zijn. Er ontstond een levendige uitwisseling tussen de besturen. Een aantal dorpen in Aa & Hunze organiseren al zorgzame activiteiten in hun dorp. Dorpsoöperatie De Brug in Gasselternijveen bijvoorbeeld. Zij deelden hun ervaringen met het inzetten van de huiskamer tegen eenzaamheid. Door de groeiende vergrijzing is zorg steeds relevanter, zo zijn er steeds meer dorpen die aan de slag gaan met het opzetten van informele zorgsystemen.
We hebben allemaal te maken met het thema ‘Hoe vind en verbind ik vrijwilligers?’. Dorpsbelangen Schoonloo werkt met het projectmatig inzetten van vrijwilligers in plaats van een jarenlange verbintenis aan te gaan. Een activiteit organiseren met een duidelijke kop en een staart, daar willen vrijwilligers zich wel voor inzetten. Dat maakt het gemakkelijker om vrijwilligers te vinden voor jouw dorpsinitiatief. Ook werd genoemd dat een persoonlijke vraag stellen aan je dorpsgenoot écht helpt.

Samen optrekken

Het behouden van je eigenheid als dorp en toch met elkaar samenwerken, dat zien dorpen wel zitten. Voor een kleiner dorp als Gasteren is het interessant om samen te werken en een cluster te vormen met meerdere dorpen. Houdt oog voor ieders kwaliteiten in het dorp, werd er gezegd. Je hoeft niet alles dubbel te organiseren, maar je kunt juist met elkaar onderzoeken wat lokaal en wat in breder verband opgepakt kan worden. Zo zou de inzet van een dorpsondersteuner in kleine dorpen best actief kunnen zijn voor meerdere dorpen.

Gezamenlijke aanpak richting de gemeente

Een gezamenlijk thema voor de dorpen van Aa & Hunze is ook het thema wonen: er is behoefte aan woningen voor starters. Voor dit vraagstuk hebben ze de gemeente hard nodig. Aanwezige dorpsbelangenverenigingen geven aan dat zij behoefte hebben aan een hernieuwd contact met de gemeente, door de vele wisselingen van contactambtenaren is dat er de afgelopen tijd minder van gekomen. Het dorp Eexterveen bracht een succesverhaal in over het bouwen van starterswoningen. Dorpsbelangen heeft zelf grond aan kunnen kopen en er werd gebruik gemaakt van een lokaal aannemersbedrijf.