Dorpendag Ruinerwold: verslag workshop dorpshuizen na corona

Afgelopen weekend vond in Ruinerwold de Drentse Dorpendag plaats. Er waren maar liefst 90 bezoekers uit alle windhoeken van Drenthe. Dorpen en dorpshuizen gingen met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen en/ of lieten zich informeren door deskundige sprekers. Onderwerpen die de revue zijn gepasseerd waren bijvoorbeeld de workshop Sterk Vrijwilligerswerk en de workshop Fondsenwerving.

Een van de workshops die goed werd bezocht was het gesprek over ‘dorpshuizen na corona.’ Dorpshuizen maken zich nog steeds zorgen over de financiële situatie, maar zijn blij met de compensatieregelingen van de verschillende overheden. in de periode van september tot en met oktober zijn in de meeste buurt en dorpshuizen de gebruikersgroepen weer terug gekomen en vinden er in een enkel geval zelfs meer activiteiten plaats dan voorheen. Een punt van aandacht is wel dat de corona crisis in combinatie met de overspannen arbeidsmarkt ervoor heeft gezorgd dat betaald personeel is verdwenen (en het moeilijk is om nieuw personeel te vinden) en dat een deel van de vrijwilligers is gestopt.

Op het moment dat het woord ‘energierekening’ viel raakten de gemoederen pas echt verhit. Corona zou een kleine crisis zijn in vergelijking met de energie crisis en de consequenties daarvan voor buurt- en dorpshuizen. Twee dorpshuizen uit zuidwest Drenthe hadden hun energierekening zien verdrievoudigen en de kosten om energie te besparen zijn zo hoog dat het een hele opgave wordt om dat te financieren.

Verslaggever Peter Nefkens van de Meppeler Courant was ook aanwezig en heeft er een mooi artikel (p. 1, 5&6) over geschreven.