Dorpendag in gastvrij Witteveen

Op zaterdag 25 mei organiseerde BOKD haar vierde Drentse Dorpendag in samenwerking met Dorpsbelang Witteveen. De dag begon goed met uitleg over het succes van Witteveen en het verhaal achter de geit. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma ging in op het motto van de dag ‘samen leven met lef en liefde’ en verwees daarbij ook naar de extra aandacht voor het sociale gezicht van de Provincie in het nieuwe coalitieakkoord ‘Drenthe mooi voor elkaar’.

In het huiskamergesprek werd onder andere gesproken over de stelling ‘Kun je prettig oud worden in een klein dorp?’ Een meerderheid van de aanwezigen beantwoordde dit met een ja. Het vraagt wel van overheden en organisaties dat ze durven loslaten én ook rugdekking geven. Dan kun je samen mooie dorpsinitiatieven van de grond krijgen.

De lunch werd gepresenteerd in een rijkgevulde knapzak, waarna de eerste deelnemers al snel met huifkarren op pad gingen. De rest bleef onder begeleiding van een echt Tiroler orkest rondom De Tille van hun lunch genieten. Het middagprogramma bestond uit 10 sessies met aandacht voor projecten uit Witteveen én uit andere Drentse dorpen.

BOKD en Buurtwerk Nederland grepen de gelegenheid aan om hun project ‘Jong Belegen, anders wonen 50+’ te presenteren. Gezien de grote belangstelling voor deze sessie zal waarschijnlijk in het najaar nogmaals aandacht aan dit onderwerp geschonken worden.

Aansluitend aan de Dorpendag vond de finale van de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs plaats. Helaas voor Ansen en voor Drenthe ging de prijs naar het Brabantse Esbeek. Ansen behaalde een gedeelde derde plek. Ook mooi, want er hadden zich maar liefst 15 dorpen aangemeld voor de prijs. Lees hier wat de jury over Ansen schreef.

Voor Witteveen betekende het het einde van drie drukke jaren, want de Dorpsvernieuwingsprijs heeft veel teweeg gebracht. BOKD wil Dorpsbelang Witteveen en alle vrijwilligers die meewerkten aan de Dorpendag hartelijk danken voor hun enorme inzet en gastvrijheid!