Digitalisering Knapzakroutes

Sinds 1983 brengen we al Knapzakroutes uit. Op initiatief van BOKD en in samenwerking met alle dorpsbelangenorganisaties in Drenthe zijn we in de loop der jaren geholpen door een historicus, geoloog, bioloog en archeoloog en brengen we al zo’n 38 jaar wandelrouteboekjes uit.

Een Knapzakroute is een wandeling waarbij je wandelt door het Drentse landschap wat voor velen onbekend Drenthe is met cultuurhistorie over het gebied en mooie landschappen. Als je de cultuurhistorie voorafgaand aan de wandeling doorleest, maakt dat de tocht vaak nog indrukwekkender.

Tot 2000 zijn er zo’n 60 Knapzakroutes gemaakt in de provincie Drenthe en 1 interregionale route in Duitsland startend vanaf Twist.

Vanaf 2005 zijn 58 routes gerevitaliseerd en zijn er nieuwe routes toegevoegd. De laatste routes zijn in maart 2011 gepresenteerd en ook werden er 2 Kinderknapzakroutes aan toegevoegd.

Omdat vele wandelroutes tegenwoordig digitaal beschikbaar zijn, is de BOKD in 2019 in samenwerking met Het Drentse Landschap een project opgestart om ook de Knapzakroutes te digitaliseren.

Inmiddels zijn 8 Knapzakroutes gedigitaliseerd en deze kunnen gratis worden gedownload. Welke routes dat zijn, vind je op de site van de Knapzakroutes via de volgende link.

In de loop van dit jaar worden meer routes gedigitaliseerd, houd dus de site van de Knapzakroutes in de gaten. Zie voor aanvullende informatie en het downloaden van de eerste 8 routes onderstaande flyer.

Het project voor het digitaliseren van de eerste 30 routes is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, Recreatieschap Drenthe, gemeente Assen en Tynaarlo en de provincie Drenthe

Corona

We willen je er op wijzen dat ook voor het ondernemen van wandelingen de regels van de overheid met betrekking tot de Corona-crisis in acht genomen moet worden!

Bovenal wensen we je veel wandelplezier en gebruiksgemak van onze Knapzakroute.