Digitaal dorpenoverleg Borger-Odoorn

De dorpsbelangenorganisaties in Borger-Odoorn treffen elkaar momenteel regelmatig online. Onder begeleiding van Jan Wim Ensing en Melanie Veenstra, de opbouwwerkers in de gemeente, worden eens in de paar weken online vergaderingen georganiseerd. Er worden onder andere tips en ervaringen rondom de corona-crisis uitgewisseld: “Welke supermarkten bezorgen er?” en “Hoe gaan we om met toenemende drukte van toerisme?”

Ook wordt er gesproken over andere actuele kwesties, bijvoorbeeld de viering van 75 jaar bevrijding, en worden andere organisaties uitgenodigd om deel te nemen, zoals de kerkgemeenschappen. De twee gebiedscoördinatoren van de gemeente schuiven ook aan zodat sommige zaken snel beantwoordt of opgepakt kunnen worden.

Als BOKD zijn we benieuwd of dorpen in andere gemeenten ook een digitaal overleg hebben (gehad). Mailen kan naar Alle Postmus.

Contact met Alle Postmus

adviseur dorpen

0592-315121