Dementie Vriendelijk Zuidwest Drenthe

Vanuit de BOKD zijn we betrokken bij het project Dementie Vriendelijk Zuidwest Drenthe. Dit project doen we in samenwerking met het Odensehuis,  Alzheimer Nederland, de gemeenten Meppel en Westerveld, Welzijn Mensenwerk, Icare, Noorderboog en netwerk dementie Drenthe. De verwachting is dat dementie in 2040 volksziekte nummer 1 is.

Het is belangrijk om bewustwording te creëren en te kijken hoe we onze samenleving zo dementie vriendelijk mogelijk kunnen inrichten. Want steeds meer mensen met dementie zullen ook steeds langer thuis blijven wonen en daardoor ook in het dorp waar ze wonen. Dan is dus de vraag hoe kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk, veilig thuis blijven wonen en mee  blijven doen  in de dorpssamenleving.

Diever en Nijeveen zijn actief met het maken van een inclusief dorpsplan. BOKD ondersteunt hen daarbij.

Het is een plan dat gemaakt wordt, door en voor het dorp. In beide dorpen hebben ze gekozen voor het versturen van een vragenlijst. Dit is samen met een werkgroep vanuit het dorp opgesteld. De werkgroep heeft samen gekeken waar de focus op moet liggen. Thema’s die bijvoorbeeld aan bod komen zijn, wonen, voorzieningen en omzien naar elkaar. In Nijeveen ligt de vragenlijst klaar om verspreid te worden. In Diever zijn de vragenlijsten weer terug en verwerkt en zijn we bezig met de voorbereidingen voor een bijeenkomst om de uitkomsten terug te koppelen aan het dorp.

Bijzonder om dit proces te volgen en te merken hoe uniek elk dorp weer is. Daarnaast zit er ontzettend veel energie en kracht in de dorpen om zelf dingen op te pakken. Wil je meer hierover weten, neem dan gerust contact op met Lieneke Elzing (l.elzing@bokd.nl).