De verbindende kracht van het dorp

Veel verenigingen worstelen met het vinden van een goed bestuur en genoeg tijd hebben voor activiteiten. Hoe doen verenigingen dat? Kan je als dorp iets van elkaar leren of aan elkaar hebben? Kunnen we dingen samen doen, op die manier dat iedere vereniging wel zijn eigenheid behoudt?

De kracht van het dorp
In Gasselte stelde plaatselijk belang zichzelf en het dorp bovenstaande vragen. BOKD en plaatselijk belang hebben samen met een groot aantal verenigingen van het dorp een SWOT-analyse gemaakt. Op die manier ontdekken de verenigingen waar iedere vereniging goed in is en wat ze van elkaar kunnen leren, wat zijn de bedreigingen en de kansen en hoe kunnen de verenigingen zich aan elkaar verbinden als daar behoefte aan is.

Verbinding
En die verbinding, daar gaat het om: over je eigen vereniging heen kijken en zien waar je elkaar kan versterken, durf verder te kijken dan je eigen club en zoek de verbinding met elkaar! De kracht zit ‘m in het dorp: vaak willen mensen wel wat doen voor het dorp, ze willen zich meestal wel inzetten op een gebied waar ze goed in zijn, of wat ze leuk vinden om te doen. De kunst is om het zo te organiseren dat mensen tot hun recht komen.

Organisatiekracht
De kracht zit ‘m ook in het organiseren van je besturen, verenigingen, stichtingen, in het dorp. Een enthousiaste club mensen die het leuk vindt om één keer per jaar koningsdag te organiseren? Ze zijn welkom als commissie van bijvoorbeeld het dorpshuis. Op die manier is het aanvragen van een vergunning makkelijker en kunnen mensen doen wat ze leuk vinden. Dreigt een kleine ouderengym-vereniging om te vallen door vergrijzing en leegloop? Hierin kan de sportvereniging iets betekenen! Op die manier kunnen de ouderen blijven sporten, geen zorgen meer over terugloop van ledenaantal of over geld en het mes snijd aan twee kanten want de sportvereniging breidt het sportaanbod uit.

Het mooie van de SWOT-avond was dat er verbinding was. Onderwerpen als vergrijzing, moeite met het vinden van vrijwilligers, verjongen van je bestuur werden besproken. Het werd omgebogen van probleem naar een kans voor samenwerking. Als je met elkaar praat, elkaar weet te vinden en over je eigen vereniging heen durft te kijken, organiseer je je dorp slimmer en komt de kracht van het dorp naar voren.

Hoe is jouw dorp georganiseerd en voel je de verbinding met andere verenigingen? Zou het slimmer kunnen en wil je even sparren met een adviseur van de BOKD? Neem dan contact op! M.nauta@bokd.nl