De straat is klaar, nu het diep!

Na een grondige renovatie is de nieuwe straat van het Zuiderdiep van de Mondenweg tot de Kavelingen in Valthermond klaar. Alles is vernieuwd om er weer optimaal gebruik van te kunnen maken.

De renovatie van de straat gaf de gelegenheid om verder na te denken over het verfraaien van het water aan ditzelfde Zuiderdiep. Het diep met een grote cultuur-historische waarde in de Veenkoloniën, maar ook met een schat aan mooie recreatie-herinneringen van de dorpsgenoten. Voor deze verfraaiing is een basissubsidie beschikbaar gesteld van € 100.000.

Voor het uitwerken van alle ideeën rondom de verfraaiing van het diep is een werkgroep opgericht. Deze werkgroep, bestaande uit aanwonenden van het Zuiderdiep, buurtbewoners, verenigingen en bedrijven, streeft ernaar om tot een zo groot mogelijk draagvlak te komen zodat de subsidiepot vergroot kan worden om een fantastisch eindresultaat te krijgen.

Om alle dorpsgenoten de kans te geven in het meedenken over de vormgeving van deze plannen, heeft de werkgroep op 11 juni jl. een informatiebijeenkomst georganiseerd. Voorafgaand aan deze bijeenkomst werd bij de sluis aan het Zuiderdiep de gerenoveerde weg officieel geopend. Daar werd ook een informatiebord onthuld over de geschiedenis van het Zuiderdiep in Valthermond.

Tijdens de informatiebijeenkomst kwamen circa 80 belangstellenden langs om onder het genot van een kopje koffie en/of drankje de fotoborden met de geschiedenis van het diep te bewonderen, met elkaar te praten over wat er verbeterd/verfraaid kan worden en herinneringen op te halen.
Men kon zijn/haar idee droppen in een ideeënbus en de leden van de werkgroep liepen rond om te luisteren naar alle ideeën en verhalen die werden gedeeld. Het was een groot succes!

hoe nu verder?

De werkgroep is op dit moment alle ideeën aan het inventariseren. Naar aanleiding van alle ingekomen ideeën zal de werkgroep een plan uitwerken om mogelijk nog meer subsidie aan te vragen voor de realisatie van de verfraaiing van het Zuiderdiep in Valthermond.
Daarnaast zal de werkgroep de dorpsgenoten op de hoogte houden van de ontwikkelingen door het plaatsen van een update in onder andere het plaatselijke dorpsblad “Kiek op de Mo(a)nd”.