De kracht van je dorpsbelangenvereniging

Als dorpsbelangenvereniging wil je het beste voor de leefbaarheid in je dorp. Maar vanuit welke rol doe je dat eigenlijk? En past dat goed bij jullie, of zou je dat in de toekomst anders willen aanpakken?

Met welke thema’s krijgen jullie als dorp te maken? In het kleine kernen spel kan je zes onderwerpen uitkiezen waar je als dorpsbelangenvereniging mee te maken krijgt, daarbij kan je denken aan:

  • Jeugd dat het dorp verlaat omdat er geen woningen beschikbaar zijn
  • Ouderen die zorg dichtbij nodig hebben
  • Een nabijgelegen windmolenpark of een veld vol zonnepanelen wat de gemoederen in het dorp bezig houdt
  • Het onderhouden van het groen: wie doet dat bij jullie?
  • De verkeersveiligheid in en om het dorp

In ieder dorp spelen soortgelijke thema’s en toch is ieder dorp uniek. Met het spelen van het kleine kernen spel kom je erachter hoe jullie je rol zien als dorpsbelangenvereniging. Dat doe je aan de hand van verschillende casussen over verschillende thema’s.

Wat kunnen inwoners doen, wat is jullie taak en wat is aan de gemeente? Zijn jullie eigenlijk tevreden met deze manier van omgaan met grote en kleine vraagstukken?

Je komt erachter door het kleine kernen spel te spelen. Je krijgt er een adviseur bij, die in een avond samen met jullie gaat kijken hoe je deze onderwerpen benadert als belangenvereniging en of jullie blij zijn met deze manier van benaderen. Wellicht kunnen we vanuit de BOKD jullie een beetje verder op weg helpen wanneer er thema’s zijn waar je mee worstelt, of wanneer jullie zoekend zijn in de rol die je kan spelen als dorpsbelangenorganisatie.

Laat het ons weten! Mail: m.nauta@bokd.nl