De Kaasmakerij, het Kennisatelier van Jong & Belegen!

BOKD en Buurtwerk Nederland hebben een gezamenlijk programma ‘Jong Belegen’ ontwikkeld waarmee groepen burgers die samen anders willen wonen begeleid worden. Op dit moment worden er 4 diverse groepen begeleid, mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe.

Donderdag 14 november organiseerden BOKD en Buurtwerk Nederland een kennisatelier waarop de kennis en ervaringen van meerdere groepen gedeeld werden. Hierbij was ook een aantal deskundigen op het gebied van wonen aanwezig voor advies en tips, waaronder Hans Kuipers, gedeputeerde van de Drentse staten.

De bijeenkomst werd gehouden in de voormalige tuinbouwschool in Frederiksoord. Deze locatie was gekozen omdat een van de groepen daar een bijzondere woonvorm wil realiseren, maar ook omdat de Vitaliteitscampus daar gerealiseerd wordt, een campus waar zorg, welzijn en onderwijs  elkaar ontmoeten en waar studenten mogen meewerken aan vernieuwende (ont)zorgconcepten.

In de presentaties van de verschillende groepen kwamen alle onderwerpen aan de orde waar groepen die anders willen wonen mee geconfronteerd worden. Zoals het financieren van een woonproject, wat te doen als het een monument betreft, duurzame inpassing in het landschap, bestemmingsplannen en het vormgeven wonen waarbij ontzorgen en omzien naar elkaar leidend is.

Succes van het kennisatelier was de diversiteit aan deelnemers: alle deskundige professionals stonden hier ten dienste aan de groepen, de aandacht voor de groepen en hun ervaringen was leidend! Het kennisatelier bracht weer een stukje extra energie voor de initiatiefnemers om verder te gaan met hun plannen.

Een van de leerpunten van Jong Belegen! is dat het voor de meeste woongroepen niet uitsluitend om ouderen gaat, maar dat juist de mix van jong en oud een meerwaarde heeft voor hun initiatieven. Dit nemen we mee in de naamgeving van het programma dat vanaf nu Jong & Belegen! zal gaan heten.