De Groeve Vijf Sterrendorp

groeve Vanaf zondag 26 juni mag De Groeve zich een Vijf Sterrendorp noemen. Het dorp heeft met succes het Vijf Sterrenproject doorlopen en dat is zondag afgesloten met een bijeenkomst met de inwoners van het dorp. Tijdens die bijeenkomst is de sluiting van de school aangegrepen om de uitkomst van het project uit te leggen. Aangezien de school toch een rol heeft gespeeld in de sociale samenhang van het dorp, is zij nu gevraagd om het vuur van de samenhang door te geven aan de inwoners van het dorp.

Met een fakkeloptocht door het dorp hebben de leerlingen van de school het vuur door het dorp gedragen. Bij school aangekomen hebben zij de vuurkorf op het schoolplein aangestoken als overdracht. Vanaf nu moeten de inwoners van De Groeve zelf hun vuurtje brandend houden.

Aansluitend  hebben de leerlingen een herinneringsplaat en prachtige, eigengemaakte tegels  voor bij het dorpshuis overhandigd aan de voorzitter van de buurtvereniging.

De afgelopen maanden hebben de inwoners van de Groeve samen in de spiegel gekeken om te kijken hoe het gesteld is met de sociale leefbaarheid in het dorp. Een breed samengesteld Sterrenteam van bewoners heeft in zes verschillende huiskamergesprekken de Vijf Sterren van het dorp doorgenomen. Ondersteuning hierbij is geleverd door Buurtwerk Nederland en BOKD, het project is mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Tynaarlo en Provincie Drenthe via dorpsinitiatieven Vitaal Platteland.

De conclusie is “De Groeve houdt het vuur brandend! Nu en in de toekomst.”

De uitkomsten van de gesprekken zijn weergegeven in een brochure waarbij alle Vijf Sterren worden beschreven en aangegeven hoe deze sterren nog meer te laten stralen. Hiermee is de Groeve een heus Vijf Sterren Dorp.

Kleinschalige ontmoetingen bij activiteiten in de open lucht en bij dorpshuis De Kruijerij, ondersteund door sociale media en een gebruiksvriendelijke website staan centraal in de aanbevelingen. In het bijzonder worden activiteiten voor kinderen en jongeren genoemd, dit om ook na de sluiting van de school de jeugd te binden met het dorp.

Het ondernemersdorp de Groeve gaat voor een grotere en bredere inzet van deskundigheid en ondernemerschap in het reeds actieve dorp. Er zal meer gewerkt worden met incidentele werkgroepen voor specifieke onderwerpen.

“Iedereen telt mee!” en “met elkaar en voor elkaar” zijn motto’s voor de zorg voor elkaar, de versterking van het Noaberschap voor jong en oud.

De korte termijn acties worden door het Sterrenteam in samenspraak met de Buurtvereniging de Groeve opgepakt en uitgevoerd, zodat ook in de toekomst “Het vuur zal blijven branden” in Vijf Sterrendorp de Groeve.

Wilt u ook een Vijf Sterren Dorp (of Wijk) worden, neem dan contact op met Luit Hummel van BOKD