Naoberschap in Drentse dorpen

Het (sociale) leven staat volledig op zijn kop na de maatregelen van de overheid in het kader van het Corona-virus. Ook de dorpen en dorpshuizen merken de gevolgen aan den lijve. Veel activiteiten kunnen niet doorgaan en dorpshuizen gaan dicht. Tegelijk zien we de veerkracht van de gemeenschap: er ontstaan tal van initiatieven om zorg en aandacht te geven aan de medemens. We willen deze initiatieven graag met jullie delen

Laten we de sociale kracht van Drenthe ook de komende periode sterk houden. Drentse dorpen doen en zorgen goed voor elkaar.

Wat gebeurt er zoal in Drenthe?

  • Dorpstelefoon: In diverse dorpen wordt een Dorpstelefoon opgezet. Mensen kunnen via de telefoon een beroep op dorpsbelangen en/of hun netwerk van vrijwilligers doen om boodschappen te halen, medicijnen te halen, de was te doen, of wat dan ook.
  • Boodschappendienst: Verschillende dorpen nemen het initiatief om de lokale supermarkten te helpen met het bezorgen van boodschappen. Vrijwilligers van bijvoorbeeld activiteiten die stopgezet zijn, nemen de bezorging op zich.
  • Telefooncirkel: In sommige dorpen is een telefooncirkel of wordt deze opgezet. Mensen bellen elkaar dagelijks voor een praatje en steunen elkaar. Dat gebeurt meestal in een vaste volgorde, zodat je door dezelfde persoon wordt gebeld. Daarna bel je zelf de volgende van de lijst.
  • Dorpsondersteuner: Op diverse plekken nemen de dorpsondersteuners / dorpsloketten een actieve rol als verbinder van hulpvraag en aanbod. Ook nemen ze soms het initiatief om kwetsbare mensen (bijv. deelnemers aan een huiskamer) te bellen.
  • Maaltijdvoorziening: Dorpen met een huiskamer- of maaltijdproject kijken naar mogelijkheden om maaltijden bij deelnemers aan huis te bezorgen. Ook reguliere maaltijdvoorzieningen (“tafeltje dekje”) proberen hun maaltijdbezorging in combinatie met vrijwilligers uit te breiden.

Enkele initiatieven uitgelicht

Boodschappendienst Mondenzorg: “Wij krijgen veel vragen binnen over het doen van boodschappen en het betalen hiervan. Om zowel de mensen als onze vrijwilligers te beschermen hebben wij een afspraken gemaakt met een bekende supermarkt dat men de boodschappen aan ons kan doorgeven of samen met een vrijwilliger kan bestellen. Het bedrag kan met pinpas worden betaald bij onze vrijwilliger, deze heeft een mobiel pinapparaat bij zich. Vervolgens kunnen de boodschappen door ons worden afgehaald en bezorgd en rekenen wij weer af met de supermarkt. Deze manier van werken is veilig voor zowel degene die boodschappen moet hebben als ook voor onze vrijwilligers.”

Dorpsregisseur Hollandscheveld: “De dorpsregisseur heeft alleen telefonische contacten, dus voorlopig geen fysiek spreekuur meer. Op de Facebookpagina van de dorpscoöperatie en op Regionieuws Hoogeveen hebben wij bekend gemaakt dat iedereen die zelf niet de boodschappen kunnen doen of dit niet aandurven ook nu de dorpsregisseur kunnen bellen om hiervoor hulp in te schakelen.”

Noaberkracht Witteveen: “Verder kunnen we goed om ons heen kijken en op onze buren letten. We kunnen elkaar helpen. Bij een boodschapje doen, als iemand zich niet veilig genoeg voelt om dat zelf te doen. Misschien kun je een rol spelen bij de opvang van de kinderen als de ouders toch moeten werken. Wees creatief. Is dit lastig te organiseren, omdat je niet weet waar je hulp nodig is of omdat je dit niet durft te vragen, dan kun je contact opnemen met Naoberkracht.”

Dorpsloket Gasselternijveen: “Hebt u vragen, hulp nodig of wilt u alleen maar even uw verhaal kwijt, dan kunt u bellen met het Dorpsloket. Dit initiatief van de Dorpscoöperatie in samenwerking met Impuls is een hele mooie manier om de verbinding te kunnen vinden met elkaar, er voor elkaar te kunnen zijn. We hebben korte lijntjes met instanties en veel vrijwilligers achter de hand die iets voor een ander willen en kunnen betekenen. Maak daar gebruik van!! De Dagwinkel kan en wil uw boodschappen bij u thuis bezorgen, als u zelf de deur niet uit kunt of durft. Bij voorkeur kunt u met de pin betalen aan de deur. Dorpscoöperatie de Brug gaat meehelpen met het bezorgen van boodschappen bij overbelasting van het personeel van de Dagwinkel.”

In beweging blijven: Sport Drenthe is gestart met een platform www.coronactief.nl waarop ze filmpjes en tips gaan plaatsen om in beweging te blijven. Denk aan beweeglessen voor ouderen, maar ook  aan challenges voor jeugd en alternatieven voor de sportvereniging of sportschool.

Wat gebeurt er elders in Nederland?

Groninger Dorpen: Onze collega’s van Groninger Dorpen geven ook uitgebreid aandacht aan dorpsinitiatieven op hun website https://groningerdorpen.nl/nieuws/noaberschap-in-groninger-dorpen-tijdens-coronacrisis/ en op hun facebookpagina https://www.facebook.com/groningerdorpen/

Diverse landelijke organisaties zetten acties op touw. Hieronder enkele van de vele initiatieven.