Corona: houd rekening met je vrijwilligers

Starten jullie de komende weken ook je activiteiten weer op? Houd dan rekening met je vrijwilligers. NOV, de ‘brancheorganisatie’ voor vrijwilligerswerk maakte een afwegingskader voor vrijwilligerswerk in corona-tijd. En samen met Movisie ontwikkelden ze ook een uitgebreide handreiking voor vrijwilligersorganisaties.

Oog en aandacht voor vrijwilligers van groot belang

Sommige vrijwilligers zullen hun werkzaamheden schouderophalend weer oppakken, rekening houdend met de nieuwe protocollen en richtlijnen. Een ander kan meer moeite hebben om weer ‘normaal’ aan de slag te gaan. Ongerustheid over de verspreiding van het virus en de kans om zelf besmet te raken kan invloed hebben op het plezier dat mensen hebben in hun vrijwilligerswerk.

Ga in gesprek

Dit op een positieve manier bespreekbaar maken kan mensen over een drempel heen helpen. Daar ligt voor het bestuur van verenigingen en stichtingen een dankbare taak weggelegd. Mocht je het nog niet hebben gedaan, dan kan het handig zijn om een bestuurslid expliciet tot contactpersoon voor de vrijwilligers waar ze met vragen terecht kunnen en die vrijwilligers actief belt om te vragen hoe het met ze gaat. Door het voeren van deze gesprekken help je vrijwilligers na te denken over de toekomst van hun vrijwilligerswerk en weer perspectief te gaan zien.

Bron: www.vkkl.nl