Corona afwegingskader evenementen

Donderdag 12 maart heeft de regering in verband met de verspreiding van het Corona virus alle evenementen van meer dan 100 personen afgelast. Maar wat doen we met kleinschaliger evenementen zoals die in dorpshuizen plaatsvinden? Veel dorpshuizen stoeien momenteel met de vraag wat zij moeten doen? Een aantal dorpshuizen hebben de deuren gesloten, andere zijn selectief en bekijken het per activiteit en weer andere maken zich (nog?) nergens druk over.

Het Ministerie van Justitie en veiligheid heeft een kadernota opgesteld die zou kunnen helpen bij het maken van een keuze. Deze nota zou dorps- en buurthuizen kunnen helpen om een afweging te maken bij het al dan niet laten doorgaan van activiteiten en evenementen.

Het afblazen van activiteiten kan tot onbegrip leiden. Maar als je de kadernota met de betreffende groep bespreekt en/ of kunt verwijzen naar het door de overheid vastgestelde afwegingskader kan dat veel kou uit de lucht halen.