Op een rij: info energielasten buurt- en dorpshuizen

Code rood want de gasprijzen en energielasten schieten figuurlijk door het dak. Ook bij de buurt- en dorpshuizen in onze provincie.

‘Hoe houd je het dorpshuis energiek?’, is ongetwijfeld een vraag waarmee je vaak te maken krijgt. In dit artikel lees je:

 • wat je op korte termijn zelf kunt doen
 • welke regelingen binnenkort van start gaan
 • hoe je je kunt aanmelden voor de online kennispodium van a.s. maandag 24 oktober
 • wat anderen doen
 • Vul in: enquête energiestress

Wat kun je op korte termijn zelf doen?

Er zijn een paar mogelijkheden die je nu al kunt ondernemen zonder dat je moet investeren:

 • maak één persoon verantwoordelijk voor energiebeheer: zij of hij regelt o.a. de temperatuur in het gebouw
 • krijg inzicht in je energieverbruik zodat je pieken kunt herkennen en aanpakken
 • maak gebruik van je slimme meter (als je die hebt): zo zie je direct wanneer de piek is en wat je belasting over de dag heen is. Daarmee zie je direct welke momenten aangepakt moeten worden
 • laat de cv-ketel checken – zorg er voor dat de cv-ketel zo zuinig mogelijk is afgesteld en niet onnodig aanslaat
 • maak gebruik van bloktijden; overleg met de gebruikers van je accommodatie of je kunt schuiven in tijden zodat je de energie en het gas zo effectief mogelijk gebruikt
 • hebben jullie een accommodatie met meerdere ruimten? Bekijk of een andere indeling kostenefficiënt is
 • overleg met je gebruikers: bekijk met z’n allen waar oplossingen / kansen zitten
 • bedenk een alternatief (snack)aanbod – minder vriezer en frituur. Om je op weg te helpen: in plaats van een bitterbal bied je een borrelplank met worst en kaas

Regelingen die binnenkort van start gaan

 • Provincie Drenthe kent dorps- en buurthuizen in Drenthe € 1.000,- subsidie toe. Het geld is bedoeld voor verduurzaming en als tegemoetkoming in de energiekosten.
 • Noodfonds Provincie Drenthe: Omdat de energieprijzen de pan uit rijzen komt de provincie met een noodfonds van 5 miljoen euro voor huishoudens, bedrijven en maatschappelijk vastgoed zoals dorpshuizen. Het geld is alleen bedoeld voor energiebesparende maatregelen.
 • Tot slot: informeer (bij) je gemeente! We krijgen vanuit diverse gemeenten het signaal dat zij inventariseren wat de consequenties van de hoge energielasten zijn bij maatschappelijk vastgoed. Daar vallen buurt- en dorpshuizen ook onder. Laat je gemeente weten hoe het met jullie gaat, wat jullie aan maatregelen zelf ondernemen en wat je behoefte is voor de korte termijn.

Daarnaast zijn er verschillende fondsen en subsidieverstrekkers wanneer je planmatig aan de slag gaat met duurzame energiebesparende maatregelen. Kijk ook eens op dorpshuizen.nl.

Kennispodium Energielasten – code rood

Maandag 24 oktober hebben we een online bijeenkomst georganiseerd met daarin meer informatie rondom dit onderwerp. De link naar het verslag van de avond en de gehouden presentatie volgens z.s.m. – deze vind je ook terug in de Nieuwsbrief van BOKD van 27 oktober.

Wat anderen doen

Vul in: enquête energiestress (link)

Samen met LVKK, LSA Bewonersorganisaties en dorpshuizen.nl is een korte enquête open gezet. Inmiddels zijn de vragen door ruim 400 buurt- en dorpshuizen ingevuld. Met de uitkomsten gaan we overheden (Rijk, provincie en gemeente) zowel ambtelijk als politiek bewegen om met passende maatregelen te komen voor buurt- en dorpshuizen zodat ze hun belangrijke functie in dorp en wijk kunnen blijven vervullen.