Burgers hebben bij energietransitie het nakijken – LVKK stuurt brief aan Tweede Kamer

In de discussie over wie de kosten draagt voor de energietransitie dreigt één ding over het hoofd te worden gezien: lokale initiatieven, dorpshuizen, verenigingen en burgers worden rechts en links gepasseerd door projectontwikkelaars.

In de praktijk zijn het vooral de grote partijen die in aanmerking komen voor de beperkte ruimte van het elektrische netwerk. Dit staat haaks op de uitgangspunten van het Klimaatakkoord.

In het Klimaatakkoord zijn partijen gelijkwaardig en is het streven om 50% van de productie van hernieuwbare opwekking van energie eigendom te laten worden van de lokale omgeving (burgers en bedrijven).

De regio’s krijgen de opdracht om hiervoor plannen te ontwikkelen: de zogenaamde Regionale Energietransitie (RES).

LVKK luidt de noodklok en heeft deze brief gestuurd naar de Tweede Kamer.