Burgerinitiatieven: Waar loopt u tegen aan?

De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat iedereen erop kan rekenen dat hij of zij een volwaardig gesprekspartner voor de overheid is. Rond burgerinitiatieven levert dat nieuwe uitdagingen en vraagstukken op. Gemeenten en andere overheidsinstanties zoeken daarbij naar nieuwe werkwijzen om invulling te geven aan hun rol.

Daarom wil de Nationale ombudsman in kaart brengen wat de knelpunten zijn waar burgers tegenaan lopen bij de overheid en uitgangspunten formuleren voor wat burgers van de overheid mogen verwachten.

Doe mee en vul de vragenlijst van de Nationale ombudsman in!

Bron: Nationale Ombudsman