Buiten-Spel

Het College van B&W in gemeente Coevorden heeft de afgelopen 4 jaar ingezet op wat zij noemen ‘Verbindend besturen’, het verkleinen van de afstand tussen bestuur en burger. Zo zijn er nieuwe instrumenten ingevoerd als het stimuleringsfonds en het dorpsbudget.

Hoe dit beleefd wordt door de bestuurders, ambtenaren en bovenal de bewoners, is pakkend beschreven in het boek Buiten-Spel van Arnout Ponsioen en Tom Baetens, twee antropologen die de vrije hand van het college gekregen hebben om het resultaat te beschrijven en met aanbevelingen te komen.

Een spannend boek dat een mooi inzicht geeft in de beleving van de betrokken, de moeite waard om te lezen op de volgende link

Citaat uit het boek ‘Buiten-Spel:

“Dit boek draagt de titel ‘Buiten-Spel’, waarbij we er bewust voor kiezen om het accent op buiten te leggen. Buiten raakt in onze ogen misschien wel de kern van de beleving van verbindend besturen. Zo refereert buiten aan de sterke inzet op het ontmoeten van en samenwerken met de dorpen en wijken. Zien we in buiten ook het verlangen van het college terug, om als college en ambtenaren echt op een andere manier met de samenleving contact te leggen en te onderhouden. Om op een andere manier te (leren) werken. Om initiatief van buiten sneller ingangen te laten vinden binnen (in het gemeentehuis).

Dan dat tweede deel van de titel: spel. Ook dat doet ons denken aan verbindend besturen: bijv. aan de wens om op een plezierige, prettige manier met elkaar om te gaan. We zien dat enthousisasme, plezier en de goede intenties van alle betrokkenen weerspiegeld in het spel tussen alle betrokkenen. Tegelijkertijd is het woord buitenspel ook van toepassing. In positieve zin: het college wil voorkomen dat de inwoners van Coevorden zich buitengesloten voelen. Wil initiatief belonen, afstand verkleinen. Inwoners opzoeken, nieuwe verbindingen tot stand brengen. Het woord raakt echter ook aan dat deel van de inwoners, dat zich (soms) buitenspel voelt staan. Gevoelens, die we op verschillende plekken hebben aangetroffen. Gevoelens die, in onze beleving, vooral ook te maken hebben met die zoektocht naar antwoorden op wat verbindend besturen tot stand wil brengen. Gevoelde  of gepercipieerde afstand is, ondanks alle goede inenties over en weer, nu eenmaal niet 1, 2, 3 op te lossen. De kloof tussen burger en politiek is geen fenomeen dat alleen in Coevorden te bespeuren is. Daar nieuwe werkvormen in willen vinden en formuleren, daar is tijd voor nodig. Keulen en Aken zijn nu eenmaal ook niet op 1 dag gebouwd, willen we maar zeggen.”