Brochure dorpsaccommodatieplan beschikbaar

dsc08011

Dorpshuis Eext 

Net als dorpshuizen worden ook andere organisaties zoals scholen, sportverenigingen en kerken geconfronteerd met veranderingen die een nieuwe tijd met zich meebrengt. Zij zijn immers de spiegel van een veranderende samenleving. Deze veranderende samenleving vraagt om andere en nieuwe combinaties van voorzieningen. Voorzieningen die onder druk staan, maar tegelijkertijd van wezenlijk belang zijn voor het behoud van de leefbaarheid en sociale samenhang.

De druk waar voorzieningen onder staan wordt landelijk ervaren. In samenwerking met de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) zijn drie projecten gevolgd bij zusterorganisaties van de BOKD in Gelderland, Limburg en Overijssel. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in de brochure-het-dorpsaccommodatieplan.