BOKD van de toekomst

Gedurende langere tijd constateren we dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op onze organisatie en ons netwerk van leden. Enkele actuele ontwikkelingen die hier een rol in spelen, zijn de Sociale Agenda van provincie Drenthe en de huidige Corona omstandigheden. De provincie heeft ons in dit verband samen met CMO Stamm een aantal opdrachten gegeven.

Vacature: we zoeken een coördinator met ambitite!

Omdat we graag de ondersteunende rol naar de dorpen en dorpshuizen zo goed mogelijk willen blijven uitvoeren, hebben we besloten onze werkcapaciteit te vergroten en een vacature te plaatsen voor de functie van een (meewerkend) coördinator. Deze functie was door gebrek aan financiële middelen al een aantal jaren vacant. Omdat de financiële steun van de provincie aan ons duidelijk is verhoogd ten opzichte van vorige jaren vinden wij het dan ook verantwoord deze stap te zetten. Zo kunnen we samen met jullie de komende jaren de werkzaamheden voor een leefbaar Drenthe blijven verrichten.

Algemene Ledenvergadering op 21 april

Tevens hebben we binnen onze organisatie een aantal veranderingen toegepast zodat we als vereniging onze leden nog effectiever van dienst kunnen zijn. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, die op 21 april ingepland staat, zullen onder andere deze veranderingen aan de orde komen.    

Afsluitend wens ik jullie namens bestuur en medewerkers, ondanks deze moeilijke tijd waar we allemaal mee te maken hebben, goede Kerstdagen en een goed 2021 toe waarin we hopelijk elkaar weer op de zo vertrouwde manier kunnen gaan ontmoeten.

Jofien Brink, voorzitter