BOKD organiseert dorpenoverleg in Noordenveld

Op 14 november organiseerde BOKD voor het eerst in jaren een Dorpenoverleg in de gemeente Noordenveld. Vertegenwoordigers van een flink aantal dorpen schoven aan. BOKD had de bijeenkomst georganiseerd omdat er de afgelopen jaren vanuit diverse hoeken behoefte aan dit overleg was gebleken.

Functies van een Dorpenoverleg

Bij aftrap van de bijeenkomst schetste de BOKD drie belangrijke functies van een Dorpenoverleg.

 1. Kennis en ervaringen uitwisselen;
 2. Samenwerken in projecten of activiteiten;
 3. Een gezamenlijke aanpak richting gemeente of andere partijen.

Er werd verwezen naar de al jaren succesvolle aanpak van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe en het onlangs geformaliseerde overleg in Westerveld (ze hebben daar een stichting opgericht).

Veel uitgewisseld

De dorpen deelden hun werkzaamheden en projecten, maar ook zaken waar ze tegenaan liepen. Een greep uit de onderwerpen dat ter sprake kwam:

 • Woningbouw
 • De rol van dorpsbelangen
 • Fondsenwerving
 • Beweegpark, speeltuin.
 • Openbaar vervoer
 • Voortbestaan van activiteiten na corona
 • Dorpshuis (nieuwbouw, bezoekers activiteiten)
 • Betrekken van jongeren
 • Werven van bestuursleden
 • Samenwerking met de gemeente

BOKD agendeerde zelf ook twee zaken: de dit jaar gelanceerde Leidraad Dorpszorgvisie en het Kleine Kernen Spel. Drentse dorpen die na willen denken over hun rol, nu en in de toekomst, kunnen het Kleine Kernen Spel spelen onder begeleiding van iemand van BOKD.

Het overleg werd gewaardeerd en krijgt in 2023 een vervolg. BOKD zal daartoe nogmaals het initiatief nemen.

Ook een Dorpenoverleg?

BOKD gaat in de komende maanden in meerdere gemeenten een Dorpenoverleg organiseren. Als er dorpen zijn die interesse in een dergelijk overleg voor hun gemeenten hebben, dan kunnen ze zich melden bij BOKD via info@bokd.nl.