BOKD kijkt over de grens: Inhoudelijke uitwisseling op het gebied van dorpsontwikkeling

Begin december trok een delegatie van BOKD naar het Duitse Lingen voor een uitwisseling met vertegenwoordigers van plattelandsorganisaties in regio Emsland.

Vanuit BOKD waren voorzitter Jofien Brink, secretaris Theo Brugman en medewerkers Luit Hummel en Alle Postmus aanwezig om te vertellen over de werkwijze van Dorpsbelangen en dorpshuizen en een koepel zoals BOKD. Ook twee leden van onze raden van advies namen deel; Christel Vandermaelen (uit Koekangerveld) vertelde over de rol van dorpshuizen en onze recente publicatie “wat voor dorpshuis willen we zijn?”. Daarbij ging ze specifiek in op de trend van verdere verzelfstandiging en vercommercialisering van dorpshuizen. Willem Tanis (uit Spier) ging in op het belang van een Dorpenoverleg Midden-Drenthe voor de dorpen en de gemeente. Naast gesprekspartner is het dorpenoverleg ook aanjager van dorpsoverstijgende initiatieven op het gebied van glasvezel, mobiliteit en dorpszorg.

De Duitse delegatie bestond uit enkele vertegenwoordigers van de Landkreis Emsland, Emsländiche Landschaft en de Katholischen Landvolkhochschule. Gastheer was Pro-t-in, een projectbureau voor plattelandsontwikkeling. Daarnaast was iemand van EDR aanwezig, het EU-programma voor grensoverschrijdende samenwerking en initiatiefnemer van deze uitwisseling.

Insteek van het project is het vinden en uitwisselen rondom dorpsontwikkelingstools en enkele specifieke thema’s. We vonden veel raakvlakken op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, dorpszorg, dorpshuizen en dorpsontwikkelingsplannen.

Er was vanuit Duitsland veel interesse voor de structuur en rol van Dorpsbelangen en een gemeentelijke (Dorpenoverleg) en provinciale koepel (BOKD). De Duitse dorpen in de grensregio kennen geen brede dorpsorganisatie zoals de Dorpsbelangen in Drenthe. De organisatie die nog het meest in de buurt komt, is de Heimatsverein. Daarnaast hebben veel dorpen een Ehrenambtliches Bürgermeister, een door de gemeente aangestelde onbezoldigde burgemeester.

Andersom is het leerzaam om te zien op welke manier in Duitsland vorm wordt gegeven aan vrijwilligerswerk, burgerparticipatie en dorpsontwikkeling. De afgelopen jaren is de Landkreis Emsland gestart met dorpsgesprekken (Dorfgespräch) en dorpsontwikkelingsplannen (Dorfplan), waarbij bewoners uitgedaagd worden om de toekomst van hun dorp letterlijk te schetsen (zukunft malen). Ook zijn procesgeleiders aangesteld (Dorfmoderatoren). Dorpsontwikkelingsplannen dienen als onderbouwing voor subsidieaanvragen richting de overheid.


Gezocht: DORPEN IN(TERNATIONAAL) DIALOOG

Kern van de samenwerking is een 4-tal dorpsontwikkelingsprojecten, 2 in Drenthe en 2 in Emsland. De projecten worden individueel in de dorpen uitgevoerd en gedurende het traject met elkaar uitgewisseld, het kijken/gluren bij de buren. Met de projecten willen we als BOKD inspelen op concrete vraagstukken op het brede gebied van de leefbaarheid; van dorpshuisbeheer tot landschapsonderhoud, van mobiliteit tot zorg voor elkaar. We willen met deze dorpen vanaf februari 2019 aan de slag.

We zijn dus op zoek naar twee dorpen in Drenthe die een concrete opgave hebben in hun dorp en daar wel wat professionele (kosteloze) ondersteuning bij kunnen gebruiken. Nieuwsgierigheid over hoe de Duitse dorpen in Emsland bezig zijn met de leefbaarheid is pré!

Tot 15 januari 2019 kun je je Dorpsbelangen én/of dorpshuizen aanmelden bij Luit Hummel (l.hummel@bokd.nl) of Alle Postmus (a.postmus@bokd.nl).