Blijft de bus rijden?

Dorpen opgelet: nieuwe plannen busvervoer!

Elk jaar rond deze tijd presenteert het OV Bureau Groningen-Drenthe de plannen voor de nieuwe dienstregeling. Onlangs is het concept voor de nieuwe dienstregeling goedgekeurd door het dagelijks bestuur van het OV-bureau, de ontwerp-hoofdlijnen.

Reageren loont!

Tot en met vrijdag 12 juni 2020 is er gelegenheid om te reageren op de ontwerp-hoofdlijnen. Doe dit wel, zeker ook als je het eens bent met de voorgestelde wijziging! Betrek ook de gemeente in je reactie. Want ook zij hebben een rol in het bereikbaar houden van je dorp. En laat ons ook weten wat je er van vind. Wij hebben als BOKD namelijk een vertegenwoordiger in het OV-consumentenplatform (CP) Drenthe. Dat reageren helpt, blijkt bijvoorbeeld uit de aanpassing van lijn 20. Na klachten is de frequentie van de bus verhoogd.

Reageren kan per e-mail (info@ovbureau.nl), of schriftelijk per post (Postbus 189, 9400 AD Assen). Mede op basis van de ontvangen reacties zullen eind juni de definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2020 vastgesteld worden. De dienstregeling gaat dit jaar in op zondag 13 december.

Wat verandert er voor het busvervoer in Drenthe?

Alle voorgenomen wijzigingen zijn te lezen in de Ontwerp-Hoofdlijnen en ook samengevat in het nieuwsbericht op de website van het OV Bureau. Over het algemeen zijn er meer verbeteringen dan verslechteringen te verwachten. Dat is op zich een positief signaal! We hebben de meest ingrijpende wijzigingen, met name die negatieve gevolgen hebben, op een rijtje gezet.

Met name gevolgen voor: Nijeveen, Annen, Noord-Sleen, Sleen, Erm, Oosterhesselen, Nieuwlande, Linde, Rogat, Eexterveenschekanaal, Bareveld, Annerveenschekanaal, Eexterveen.

Lijn 21 (Emmen – Assen) en lijn 25 (Coevorden – Emmen)

De bus van Emmen naar Assen rijdt nu nog langs Noord-Sleen, Sleen en Erm, maar deze bus gaat, om meer reizigers te trekken, sneller rijden en rijdt tussen Noord-Sleen en Emmen over de N381. De opstapplekken in Sleen en Erm komen daarmee te vervallen. Als alternatief wordt lijn 25 uitgebreid met opstapplekken in Sleen en Erm en mogelijk ook met een opstapplek in de kern van Oosterhesselen (op verzoek van het dorp!). Eerder was deze halte verplaatst naar de rand van het dorp.

Lijn 31 (Hoogeveen – Zuidwolde – Ommen v.v.)

De bus van Hoogeveen naar Ommen heeft volgens het OV Bureau een zeer lage bezetting. De nieuwe vertrektijden worden afgestemd op de grootste groep gebruikers. De ritten tot Zuidwolde worden gekoppeld aan lijn 34. Dat betekent dat er straks tussen Hoogeveen en Balkbrug één keer per uur een bus rijdt en tussen Hoogeveen en Zuidwolde twee keer per uur.

Lijn 33 (Coevorden – Hoogeveen)

Deze bus rijdt langs veel dorpen in het zuiden van onze Provincie. Tot nu toe gaat de bus ook langs Nieuwlande, maar het OV bureau heeft het plan om dit ‘lusje’ er uit te halen. Voor reizigers uit Nieuwlande neemt hiermee de afstand tot de dichtstbijzijnde halte echter met 1,6 kilometer toe!

Lijn 34-39 (Meppel – Hoogeveen, via Rogat)

De buslijnen 34 en 39 stoppen nu nog in Rogat, maar het OV Bureau is in gesprek met Provincie en gemeente Meppel om de opstapplek te verplaatsen richting de snelweg A27, zodat de reistijd en het reisgemak over het algemeen toeneemt. Maar reizigers uit Rogat en omgeving moeten waarschijnlijk iets verder reizen om bij de opstapplek te komen. Waarschijnlijk gaat de wijziging pas per 2022 in.

Lijn 40 (Meppel – Steenwijk, via Nijeveen)

Lijn 40 tussen Meppel en Steenwijk viel voorheen onder het busvervoer van Overijssel, maar komt nu als lijn 20 bij het busvervoer van Drenthe. Het huidige aantal ritten blijft behouden en deze ritten worden gekoppeld aan ritten van lijn 20 van en naar Steenwijk. De rechtstreekse verbinding tussen Nijeveen en Zwolle vervalt hiermee wel.

Lijn 51 (Assen – Groningen)

Deze bus rijdt in de middagspits van Annen naar Gieten, maar dat gedeelte van het traject wordt volgens het OV Bureau zeer beperkt gebruikt. Het OV Bureau wil het traject vanaf Annen laten vervallen en geeft aan dat er een alternatief is in de vorm van Qliners 300 en 312.

Lijn 107 (Stadskanaal – Groningen)

Om in de stad Groningen meer opties te creëren gaat lijn 107 in de spits een andere route rijden en daarbij deels de oude route van lijn 74 volgen. De opstapplekken aan de Kielsterwachterweg (Eexterveenschekanaal / Bareveld) lijken hiermee in ere hersteld te worden en er ontstaan weer verbindingen met Stadskanaal, Hoogezand en Groningen.

BOKD deed eerder onderzoek naar OV

Eind 2018 hield BOKD een enquête over Openbaar Vervoer en de hubtaxi onder haar leden. Dat resulteerde in reacties van ruim 70 dorpen. Op 27 september 2019 organiseerden we in samenwerking met het Consumentenplatform Openbaar Vervoer een symposium * met de titel Echt OV, daar kom je verder mee’. Tijdens het symposium presenteerden we de resultaten van ons onderzoek en overhandigden het eerste exemplaar van ons rapport ‘Inventarisatie openbaar vervoer en bereikbaarheid kleine Drentse dorpen’* aan gedeputeerde Cees Bijl.