Verslag bijeenkomsten verkiezing dorpshuis van het jaar

De maand november stond voor de BOKD in het teken van de verkiezing dorpshuis van het jaar die in 2020 zal plaatsvinden.

Op 7 november jl  heeft de aftrap van de verkiezing plaatsgevonden in Gasselternijveen. De openingshandeling werd verricht door gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Met een druk op de knop en aftelmoment werd de nieuwe website www.drentsdorpshuisvanhetjaar.nl gepresenteerd. Gastspreker Jan Jonker hield een vlammend betoog over een veranderende samenleving en hoe hard dat soms gaat en dat je eigenlijk geen andere keus hebt om daarin mee te gaan. Bestuursleden van MFC de SPIL vertelden over hun ervaringen met deelname aan de verkiezing en wat de titel ‘Dorpshuis van het jaar 2017’ hen heeft gebracht (veel) en BOKD gaf tekst en uitleg over de opzet en tijdspad van de verkiezing. Andries Middelbos hield een prootien in ‘t Drents en zong een laid, ok in’t Drents. De avond werd bezocht door maar liefst 77 vertegenwoordigers van dorps- en buurthuizen, maatschappelijke instellingen en gemeenten in Drenthe.

Op 25 november vond in Pesse de Follow-Up bijeenkomst plaats. Daarbij gaf de vakjury tekst en uitleg over het aanmeldingsformulier. De eerste drie vragen zijn vooral bedoeld om een beter beeld te krijgen van het dorpshuis en de omgeving waarin het staat en hoe het gebouw wordt gebruikt. De vragen vier tot en met zes komen in essentie neer op:

  • waar sta je nu?
  • welke maatschappelijke ontwikkelingen zie je in je eigen omgeving?
  • en wat gaat jullie dorpshuis doen om het in jullie omgeving een beetje leuker te maken?

Daarnaast is de jury  geïnteresseerd hoe dorpshuizen:

  • nieuwe doelgroepen aan zich weten te binden (andere generaties, maar ook een diverser aanbod voor bijvoorbeeld ouderen)
  • financiën (welke -nieuwe- kansen u ziet voor nieuwe verdienmodellen)
  • samenwerken met andere organisaties

Met het aanleveren van kenmerkende de foto’s doelt de jury op:

  • een foto van het dorpshuis zelf
  • een foto van een activiteit
  • een vrije keuze

De bijeenkomst in Pesse werd bezocht door 26 personen van 15 dorps- en buurthuizen en twee maatschappelijke organisaties.

Presentaties

Kijk hier voor de presentatie van Jan Jonker.

Kijk hier voor de presentatie van de BOKD (presentatie van Aftrap op 7/11 en Follow up op 25/11 zijn nagenoeg identiek).

Doet uw dorpshuis ook mee aan de verkiezing?

Wilt u meer informatie over de verkiezing dorpshuis van het jaar 2020?

Kijk dan voor meer info op www.drentsdorpshuisvanhetjaar.nl

Aanmelden kan tot en met 19 januari 2020!