Betrokken Buurten tegen Eenzaamheid: ‘Met Elkaor!’ In Tweede Exloërmond

In 2020 is op initiatief van het dorpshuis, Buurtzorg en welzijnsorganisatie Andes gestart met het initiatief ‘Met Elkaor!’ Een gezellige ochtend voor de inwoners van Tweede Exloërmond waarbij onder het genot van een kop koffie de mooiste gesprekken tot stand kwamen en diverse activiteiten werden georganiseerd. Een trouwe groep bezoekers kwam dan ook wekelijks op bezoek bij het dorpshuis.

Helaas zijn door de coronamaatregelen deze gezellige ochtenden stil komen te liggen. Dit was dan ook één van de redenen om mee te doen aan Betrokken Buurten tegen Eenzaamheid. Een project waarbij de BOKD in samenwerking met LSA Bewoners ondersteuning biedt gericht op het verminderen van eenzaamheid. De wens van Met Elkaor! is om de koffieochtenden weer van start te laten gaan en dit ook verder uit te breiden zodat inwoners elkaar meerdere ochtenden per week kunnen ontmoeten en actief met elkaar bezig kunnen zijn. Hierbij staat niet de problematiek eenzaamheid centraal, maar wordt ingezet op initiatieven waar mensen energie van krijgen en die zorgen voor gezelligheid. 

Samenwerken

Eind mei was de eerste bijeenkomst vanuit Betrokken Buurten tegen Eenzaamheid. Hierbij waren naast de initiatiefnemer van ‘Met Elkaor!’ ook professionals aanwezig zoals welzijnswerkers, thuiszorg, dagbesteding en de gebiedscoördinator van de gemeente. Tijdens dit eerste gesprek stond de volgende vraag centraal: “Welke stappen zijn er nodig om weer op te starten en hoe komen we achter de voordeur van mensen om ook hen te bereiken?”

Verbindingen maken

Korte lijnen tussen initiatiefnemers, vrijwilligers en professionals zorgen ervoor dat het initiatief ‘Met Elkaor!’ beter vindbaar en bereikbaar wordt. Soms kan het daarbij nodig zijn dat iemand de eerste keer of een paar keer begeleid wordt om over de drempel heen te stappen. De vrijwilligers van ‘Met Elkaor!’ kunnen hier een grote rol in spelen.

Daarnaast is naamsbekendheid van belang. Tijdens de bijeenkomst in mei werden zo nog een aantal (professionele) partijen opgenoemd die in het dorp actief zijn en die mogelijk nog niet op de hoogte zijn van het aanbod van ‘Met Elkaor!’ Een stap die in de komende tijd dan ook wordt gemaakt, is het maken van verbinding met deze partijen.

Tot slot worden er gekeken wat er nog meer mogelijk is zoals het aanbieden van een maaltijd aansluitend op de ochtend en het ondersteunen van een initiatief om met elkaar in gesprek te gaan.
Ook wordt er een professional ingezet die een aantrekkelijk activiteitenprogramma gaat opzetten en worden de mogelijkheden ten aanzien van vervoer van en naar het Dorpshuis verder onderzocht.

Communicatie

Naast verbinding is ook het nog meer naar buiten toe treden belangrijk. Denk hierbij aan het vernieuwen van de flyer en inbreng in de Dorpskrant en de Week in Week uit. In de komende vier tot zes maanden wordt er onder meer op communicatiegebied de nodige stappen gezet.

Toolkit betrokken buurten

De toolkit voor betrokken buurten die aan de slag willen met het thema eenzaamheid laat zien hoe je vanuit je bewonersinitiatief kan bouwen aan een betrokken buurt en eenzaamheid kan verminderen. Klik hier voor meer informatie over de toolkit.