Betaalbaar wonen in dorpen voor jongeren

eexterveen
Betaalbaar wonen in dorpen voor jongeren is mogelijk!
Een succesvol bewonersinitiatief in Eexterveen!

Woningbouw in Drentse kleine dorpen is een rode draad in het werk van de BOKD. Veel dorpen zijn daar op een eigen manier mee bezig. In vrijwel alle dorpsplannen staat het onderwerp hoog op de agenda om de jeugd de mogelijkheid te bieden in het dorp te blijven wonen en hiermee het dorp leefbaar te houden. De knelpunten voor het bouwen van betaalbare woningen, tot € 135.000 is de beschikbaarheid van betaalbare bouwkavels en de tijd die nodig is om het voor elkaar te krijgen.

In Nieuw-Roden heeft het  bijvoorbeeld meer dan vijf jaar geduurd om uiteindelijk een viertal betaalbare woningen voor jongeren te realiseren.

Dat het ook heel anders kan, heeft Dorpsbelangen Eexterveen bewezen. In januari 2015 heeft het bestuur het agendapunt Starterswoningen opgepakt. Uit een woonwensen onderzoek was naar voren gekomen dat er voldoende jongeren in het dorp willen blijven wonen maar geen betaalbare woningen kunnen krijgen in het dorp. Op 1 juli 2016 is de schop de grond in gegaan en is men gestart met bouwen!

Hoe heeft Dorpsbelangen Eexterveen dit voor elkaar gekregen?

Onder leiding van een voorzitter met bouwkundige achtergrond, zijn de voorbereidende plannen uitgewerkt in drie stappen:

  1. Het zoeken van geschikte locaties in het dorp. Hierbij is breed gekeken en uiteindelijk is een aantal locaties met agrarische bestemming aan de rand van het dorp gevonden. Landeigenaar en dorpsgenoot is benaderd door Dorpsbelangen over de eventuele verkoop van de grond. Deze familie wilde graag meewerken aan het project en op deze manier bijdragen aan de leefbaarheid in Eexterveen. Hiermee waren de betaalbare bouwkavels een feit. Een ander voordeel van de locatie was dat een aantal voorzieningen zoals riolering reeds aanwezig waren.
  2. Het ontwerpen van een geschikte en aantrekkelijke woning door een architect. De uitkomst is een compleet huis met 3 (slaap)kamers en de mogelijkheid voor een vierde kamer op zolder. Energiezuinig en met een tweetal zonnepanelen.
  3. De kostenraming van de bouwkosten met een lokale aannemer uit het dorp. In samenspraak met Dorpsbelangen zijn de bouwkosten zo scherp mogelijk neergezet. De aannemer doet tevens de voorfinanciering van de bouw.

Het resultaat van deze voorbereiding was het plan voor 17 starterswoningen; € 110.000 voor een tussenwoning en € 135.000 voor een hoekwoning. De woningen zijn opgezet als twee en drie onder een kap, het plan wordt in twee fasen uitgevoerd; 10 en 7 woningen.

Het plan is 27 oktober 2015 voorgelegd aan de jongeren en de bewoners van Eexterveen. Er was zoveel interesse dat Het Achterhoes bijna uit haar voegen barstte. Naast de bewoners waren ook vertegenwoordigers van gemeente Aa en Hunze aanwezig die hun steun gegeven hebben aan dit bewonersinitiatief.

Op deze avond heeft een grote groep jongeren uit Eexterveen en omgeving aangegeven geïnteresseerd te zijn. Echter onder voorwaarde dat er binnen een jaar gebouwd gaat worden!

Om dit te realiseren was het nodig om de bestemming van de grond te wijzigen van agrarisch naar wonen. Een proces dat minimaal een half jaar duurt, in de meeste gevallen zelfs langer. In nauwe samenwerking met gemeente Aa en Hunze is deze uitdaging opgepakt en heeft men het in recordtijd gerealiseerd (kortste procedure van Nederland !).

Belangrijk hierbij was de gezamenlijke inzet van deskundigheid en net zo belangrijk het draagvlak voor de plannen in het dorp, er zijn geen (vertragende) bezwaren ingediend!

De geïnteresseerde kopers (allen jonger dan 35 jaar, die hun eerste woning kopen) hebben in deze periode de hypotheek geregeld en vervolgens de koopovereenkomst getekend: 9 van de 10 beschikbare woningen zijn vrijwel meteen verkocht!

Op 23 juni 2016 heeft de Gemeenteraad de wijziging van het bestemmingsplan bekrachtigd en kan de bouw beginnen!

De succesfactoren in Eexterveen zijn dan ook:

  • Aanwezigheid van een groep geïnteresseerde jongeren
  • Vrijwillige betrokkenheid van een deskundige dorpsbewoner
  • Een proces dat gedragen en getrokken wordt door Dorpsbelangen, er is doorgepakt! Belangrijk hierbij is dat Dorpsbelangen zorg draagt dat de neuzen dezelfde kant op staan in het dorp
  • Groot draagvlak in het dorp, de landeigenaar, de aannemer en de omwonenden hebben allemaal in het belang van het dorp meegewerkt
  • Goede samenwerking met gemeente, die er vanaf het begin bij betrokken was en het bewonersinitiatief heeft gefaciliteerd, maar niet overgenomen

Aanbod woningbouw

We zijn er van overtuigd dat de werkwijze van Eexterveen ook in andere dorpen toepasbaar is. Voor alle dorpsbelangenverenigingen  die ook het heft in  eigen handen wil nemen om betaalbare woningen voor de jongeren uit hun dorp te realiseren, is er goed nieuws.

De initiatiefnemer uit Eexterveen is bereid gevonden om samen met de BOKD en dorpsbelangen organisaties in Drenthe geheel belangeloos te adviseren en te begeleiden bij het realiseren van betaalbare woningbouw. En er is  een bouwaannemer gevonden die in heel Drenthe de woningen uit Eexterveen voor dezelfde lage bouwkosten kan realiseren.

Dit najaar hebben we de mogelijkheid om een drietal dorpen te ondersteunen. Wilt u hier bij horen, neem dan contact op met de BOKD.