Bestuur stichting dorpshuizen Midden Drenthe beëdigd

Gisteravond is in Hijken de stichting dorpshuizen formeel bekrachtigd. De dorpshuizen in de gemeente Midden Drenthe komen al jaren -twee keer per jaar- bij elkaar om kennis met elkaar te delen en samen op te trekken in voor dorpshuizen belangrijke onderwerpen. Met het oprichten van de stichting is het collectief een formele gesprekspartner van de gemeente, welzijnswerk Midden Drenthe en andere partijen geworden. Het doel van de stichting is het behouden en versterken van de positie van dorps- en buurthuizen in de gemeente Midden Drenthe. Dat willen zij doen door voorlichting, advisering en initiatieven te ontwikkelen en als belangenbehartiger naar overheden en instanties te fungeren. Het bestuur telt vijf bestuursleden: Albert Gils (voorzitter), Auke Kooistra (penningmeester/ secretaris) en drie algemeen bestuursleden, zijnde: Jose Post, Mindert van der Velde en Jacob Waninge.