Belevingsonderzoeken, dorpsvisie en dorps(omgevings)plannen

In de afgelopen maanden heeft een aantal dorpen gewerkt aan plannen voor het behoud van de leefbaarheid in het dorp, een korte update:

Verder Kieken in ‘t Veen

Het belevingsonderzoek in 12 Hunzedorpen uit drie gemeenten (Aa en Hunze, Tynaarlo en Hoogezand-Sappemeer) en 2 provincies is afgelopen maand afgerond met een gezamenlijke bijeenkomst “Verder Kieken in ’t Veen”. Een kleine dertig deelnemers hebben in MFC de Badde op Annerveenschekanaal de resultaten van de onderzoeken met elkaar gedeeld. Dat dit naar meer smaakt, bleek uit de uitnodiging van Zuidlaarderveen om in september weer bijeen te komen op hun ‘patatjesdag’.

De dorpen gaan nu de resultaten van het onderzoek uitwerken in een eigen dorpsagenda die het dorp zelf uit gaat voeren. Waar nodig biedt BOKD, Welzijn Impuls en Groninger Dorpen ondersteuning bij de realisatie van deze dorpsagenda.

Vledderveen is zijn tijd vooruit

In Vledderveen (gemeente Westerveld) is een werkgroep van Plaatselijk Belang in januari begonnen met het maken van een toekomstvisie. De eerste stap was een bijeenkomst met een uitgebreide klankbordgroep van 40 personen uit het dorp.  De uitkomsten van deze avond zijn op een bijzondere manier  vastgelegd door sneltekenaar Frank Los.

visie vledderveen
‘visie Vledderveen’

De tekening en de input van de klankbordgroep  vormden de basis voor de toekomstvisie voor Vledderveen. Deze visie is op 22 juni voorgelegd en bekrachtigd op een bewonersavond met ruim 40 deelnemers. Naar aanleiding van de toekomstvisie is een drietal werkgroepen met in totaal 15 deelnemers gevormd die na de zomervakantie de thema’s Zorg voor elkaar, Verenigingsleven en Dorpslandschap verder uit gaan werken tot concrete plannen. Wordt vervolgd.

3-Dorpenplan in Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen

Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen (gemeente Borger-Odoorn) gaan een dorpsagenda maken voor de drie dorpen. De eerste stap was het uitvoeren van een Dorpsbelevingsonderzoek door een student van Hogeschool Utrecht. De vragenlijsten, met een respons van 70%, worden momenteel uitgewerkt. Na de zomervakantie worden deze gepresenteerd in het dorp waarna dorpsbelangen de resultaten uitwerkt in een 3-dorpenplan. Wordt vervolgd.

Wachtum

Ook in gemeente Coevorden zijn dorpen aan de slag met dorpsplannen waaronder Wachtum. De visie is klaar en met facilitering van de BOKD zijn actiepunten uit die visie geprioriteerd. In het najaar wordt het definitieve plan verwacht.

DOP revisited

In 2006 zijn in de dorpen Anderen, Gasteren en Anloo Dorpomgevingsplannen gemaakt. Tien jaar later zijn studenten van ogeschool Van Hall Larenstein in gesprek met dorpen en gemeente om te onderzoeken wat de impact is geweest van deze DOP’s. Bent u benieuwd wat hier uit komt, blijf dan het BOKD nieuws volgen.

 

Wilt u ook aan de slag met uw eigen dorpsplan en kunt u hier wel wat hulp bij gebruiken, neem dan contact op met Luit Hummel.

 

overzicht