Belangrijke wijzigingen in BTW

Lage BTW van 6% wordt verhoogd en vrijstelling sportbeoefening verruimd.

In de media is al geregeld aandacht geweest voor de verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019. Een wijziging waar iedereen mee te maken krijgt.  Bij de dagelijkse boodschappen, maar nog belangrijker, voor dorpshuizen die BTW plichtig zijn! Zij zullen hier rekening mee moeten houden voor de prijzen die ze vanaf 2019 hanteren voor de verkoop van niet-alcoholische drank en etenswaren.

BTW op sportbeoefening

Een andere wijziging die per 1 januari 2019 ingaat is dat de BTW vrijstelling voor sportbeoefening wordt verruimd. Deze wordt dan ook van toepassing als een sportaccommodatie wordt verhuurd (zonder winstoogmerk) aan niet-leden.

Dit houdt in dat voor de verhuur geen 6% BTW afgedragen hoeft te worden, maar het betekent ook dat de BTW op de kosten en investeringen niet langer aftrekbaar is. Voor sportaccommodaties die korter dan 10 jaar in gebruik zijn, zou dit dan ook kunnen betekenen dat ze een deel van de verrekende BTW op de investering zouden moeten terugbetalen.

Er is aangekondigd dat er een overgangsregeling komt voor bestaande situaties, hierover zou begin dit jaar overleg plaatsvinden tussen de ministeries. Tot op heden is er echter nog geen duidelijkheid over de inhoud van deze overgangsregeling.

BTW bij grote investeringen

Voor de dorpshuizen die hier mee te maken, is het in ieder geval van belang om nu alvast rekening te houden met de aankomende wijziging. Met name als er grote investeringen gepland zijn de komende jaren, dan betekent dit dat de BTW hierin niet verrekend kan worden.