Atelier voor dorpszorg

Steeds meer dorpen pakken de zorg voor medebewoners zelf op. Vanuit informele groepen of dorpscoöperatie, van wekelijks samen eten tot zelf zorgwoningen bouwen. Sommige dorpen zijn al een tijdje aan de slag en ontwikkelen de nodige kennis en ervaring, maar lopen ook tegen vraagstukken aan. Voor deze dorpen organiseren BOKD en CMO Stamm onder de vlag van Burgerkracht in Drenthe in de tweede helft van 2017 drie ‘zorgateliers’.

Kennisuitwisseling tussen de dorpen staat centraal in de ateliers. Op 10 juli vond de eerste bijeenkomst plaats. Centrale vraagstukken waren:

  • Hoe ga je om met overheden en instanties; hoe werk je goed samen, wat doe je als deze te snel willen of je initiatief juist afremmen?
  • Op welke manier kun je je initiatief organiseren? Van werkgroep tot dorpscoöperatie, aandacht voor verantwoordelijkheden en duidelijke afspraken.
  • Waar liggen de grenzen van vrijwilligerswerk? Wat kun je zelf en wat moet je overlaten aan professionals? Hoe ga je om met privacyvraagstukken?
  • Kun je je werk als dorpszorgproject ook op geld waarderen en daarover afspraken maken met gemeente en zorgverzekeraars?

Eind augustus vind een tweede zorgatelier plaats. We gaan met de aanwezigen verder doorpraten op bovenstaande vraagstukken en zullen ook een interessante spreker uitnodigen. Dorpen die al aan de slag zijn met een dorpszorgproject en actief willen deelnemen aan de zorgateliers kunnen zich melden bij onze consulent dorpen Alle Postmus via 06-23131297.