Arbeidsvoorwaarden dorpshuisbeheerder

31

Geregeld krijgen we vragen m.b.t. de arbeidsvoorwaarden voor een beheerder van een dorpshuis. Wat is een normaal salaris voor een beheerder? Bouwt hij ook pensioen op? Zitten ze in een cao?

CAO: meestal niet verplicht

Voor accommodaties geldt over het algemeen geen verplichting voor een CAO als de organisatie niet is aangesloten bij een werkgeversorganisatie. De dorpshuizen zijn dan niet verplicht om een beheerder conform een cao te betalen of om een pensioenregeling te treffen. Wel moet natuurlijk voldaan worden aan de wettelijke vereisten, zoals het minimumloon, vakantietoeslag en wettelijke vakantiedagen. Daarboven kunnen wel aanvullende afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over extra vakantiedagen, dat je wel een bepaalde cao (gedeeltelijk) volgt of een pensioenregeling treft. Maar dit is dan een vrije keuze en vaak afhankelijk van het kostenplaatje, want het moet natuurlijk wel op te brengen zijn voor het dorpshuis.

Hoogte salaris

De vraag wat een normaal salaris voor een beheerder is, is ook lastig te beantwoorden. Dit is erg afhankelijk van het takenpakket van de beheerder en loopt dan ook uiteen van het minimumsalaris tot een modaal inkomen of soms zelfs meer. Het maakt namelijk nogal wat uit of de beheerder bijvoorbeeld alleen de bar bedient en schoonmaak doet, of dat hij bijvoorbeeld ook verhuuradministratie, facturatie, aansturen medewerkers en vrijwilligers en organisatie van activiteiten tot zijn takenpakket heeft.

Detacheren? Uitbesteden?

Het hebben van personeel brengt de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. Besturen zien hier vaak tegen op en informeren dan ook naar mogelijkheden zoals een uitzend- en detacheringsbureau. Dit kan het nodige werk uit handen nemen, maar strandt over het algemeen op het aanzienlijk hogere kostenplaatje. In verband met de complexiteit is het verstandig de salarisadministratie uit te besteden aan een administratiekantoor. De BOKD heeft contacten met een administratiekantoor die dat kan doen voor € 156 per jaar per werknemer. Zij zorgen dan voor de salarisstroken, aangifte loonheffingen en jaaropgave. De inrichtingskosten (eenmalig) bedragen € 150.

Vraagbaak dorpshuizen

Op de vraagbaak van dorpshuizen.nl is ook de nodige informatie te vinden over bijvoorbeeld secundaire arbeidsvoorwaarden Lees meer en cao- en salarisregelingen Lees meer.

Heeft u verder nog vragen of bent u benieuwd hoe andere dorpshuizen dat hebben geregeld? Neem dan contact op met de consulent dorpshuizen van de BOKD.