Apotheekhoudende Huisartsen onder druk?

Eind mei vond een overleg plaats van de Apotheekhoudende Huisartsen Coöperatie met NLZVE (Nederland Zorgt Voor Elkaar) en onze landelijke koepel  LVKK. Op de agenda: de gevolgen van het in gang gezette beleid van zorgverzekeraars t.a.v. het afbouwen van de AHHAP’s (Apotheek Houdende Huisarts Praktijken).

Omdat de kleinere apotheken verbonden aan huisartspraktijken, onder druk staan, dreigt een ernstige verschraling van de eerstelijnszorg op het platteland. Als de apotheekhoudende huisartsenpraktijk niet meer rendabel is en aanverwante (para-)medische voorzieningen wegvallen, kan goede zorg verder weg komen te liggen voor dorpsbewoners. 

De LVKK heeft de belangrijkste gegevens uit dat overleg op een rij gezet in een informatiedocument. Feedback is zeer welkom en nuttig voor de vervolgstappen. Graag vóór eind juli. Je kunt je reactie mailen naar info@lvkk.nl.