ANWB Fonds geeft € 10.000 aan mooiste project uit Drenthe

Het ANWB Fonds is t/m 12 oktober weer op zoek naar het mooiste maatschappelijke
project van de provincie Drenthe. De winnaar krijgt € 10.000,-. Organisaties en
projectinitiatiefnemers uit Drenthe kunnen zich hiervoor aanmelden. Deze actie wordt in iedere
provincie gevoerd.

Het ANWB Fonds steunt maatschappelijke projecten die burgers in hun eigen stad of regio zijn
gestart of willen starten en waarvoor geld nodig is. De initiatieven moeten een blijvende waarde
hebben en een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving op het gebied van
verkeersveiligheid, (duurzame) mobiliteit en vrije tijd (waaronder het toegankelijk maken van
locaties voor mensen met een beperking).
Dit is het derde jaar dat het ANWB Fonds op deze manier maatschappelijke initiatieven
ondersteunt. De vorige twee jaren waren een groot succes. De inzendingen stroomden binnen. Er
stemden in 2019 bijna 23.000 Nederlanders mee en uiteindelijk kregen de twaalf winnaars hun prijs, zodat ze hun project konden op- of uitbouwen.

Door het coronavirus is de verkiezing verplaatst naar het najaar. “Als ANWB wilden we het project
toch door laten gaan. Vooral nu. De ANWB wil mensen blijven helpen die zich inzetten voor de
samenleving. Juist nu het leven voor veel groepen er moeilijker op is geworden. Want zulke mensen helpen niet alleen, ze inspireren ook anderen weer”, aldus Sanne van den Rotten van de ANWB.

Het concept is daarom iets aangepast; dit jaar honoreert het ANWB Fonds ook projecten voor het
‘corona-proof’ maken van bijvoorbeeld musea en voertuigen, zodat Nederland er op een veilige
manier op uit kan blijven gaan. Daarnaast blijven de thema’s mobiliteit, toegankelijkheid en
verkeersveiligheid onverminderd actueel.

Inschrijven om in aanmerking te komen voor de toekenning kan nog tot 6 oktober. Iedereen in Nederland kan vervolgens via de website vanaf 26 oktober tot en met 23 november
stemmen op het mooiste ingediende project. Dan blijft er een top drie van genomineerde projecten
per provincie over. Hieruit wordt door de ANWB Adviescommissie een project in iedere provincie
gekozen. In januari 2021 vindt de prijsuitreiking plaats.

Details over de inschrijving en deelname zijn via ANWB Fonds beschikbaar.