Algemene Verordening Gegevensbescherming? Geen paniek!

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt consumenten meer bescherming, maar jaagt bedrijven en maatschappelijke instellingen in de stress. Iedereen krijgt vanaf 25 mei met de wet te maken: ook dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties. Overtredingen kunnen zwaar worden beboet.

De AVG is van toepassing op alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen zonder dat vreemden daarbij kunnen.

De Groninger jurist Douglas Mensink is gespecialiseerd in internet-recht. Hij verzorgde de afgelopen weken talloze lezingen over de wet en gaf adviezen. Mensink is blij met de privacywet, want “het vergaren en verhandelen van persoonlijke gegevens liep de spuigaten uit.”

Toch wil hij waken voor overdreven stress voor de AVG. Hij wijst erop dat veel van wat in de privacywet vastligt al zeventien jaar is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Een wet waaraan weinigen zich veel gelegen lieten liggen. “Het wordt onder de AVG strikter en scherper. En de boetes zijn hoger. Maar ik geloof echt niet dat op 26 mei overal handhavers van de wet op de stoep staan.”

Veel paniek ontstaat ook door mediaberichten en door de commercie die een slaatje willen slaan uit het aanbieden van cursussen en certificaten. Certificaten die niets waard zijn. En die boetes zijn er ook niet meteen. Mocht je de zaken niet goed voor elkaar hebben, dan moet je later laten zien dat je dat wel hebt.

Volgens verantwoordelijk minister rechtsbescherming Sander Dekker hoeven kleine organisaties niet bang te zijn dat ze snel boetes krijgen als ze persoonlijke gegevens nog niet goed hebben beschermd. In het begin wil hij soepel omgaan met de wet. Volgens Dekker zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de wet, niet onmiddellijk boetes uitdelen als kleine organisaties bezig zijn met de wet.

De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een handig 7-stappenplan gemaakt om ‘AVG-bestendig’ te worden. Klik hier voor het stappenplan en lees welke acties op uw organisatie van toepassing zijn.

DKK Gelderland (vereniging Dorpshuizen en Kleine Kleine Kernen in Gelderland) heeft een model protocol privacy opgesteld. U bent vrij om deze als voorbeeld te gebruiken en aan te passen aan uw eigen situatie.

Bronnen: artikel DvhN 24 mei 2018 p. 13 en NOS nieuws 24 mei 2018