Algemene ledenvergadering BOKD 24 april 2024

Een bijzondere ledenvergadering deze keer. Bijzonder omdat we – na vele jaren – afscheid hebben genomen van onze voorzitter Jofien Bink. Jarenlang heeft zij zich vol overtuiging ingezet voor de BOKD en daarvoor zijn wij haar veel dank verschuldigd. En Jofien kennende zullen we haar ongetwijfeld nog veel en vaak tegenkomen. Betrokken is ze en zal ze blijven. Namens alles en iedereen: heel veel dank.

Naast het afscheid uiteraard ook de meer ‘reguliere’ zaken: de vaststelling van het jaarverslag inhoudelijk alsmede financieel. De kascommissie gaf haar zegen voor het gevoerde financiële beleid en het bestuur werd decharge verleend. Financieel kijken we terug op een goed jaar waarbij we in staat zijn geweest een extra toevoeging te doen aan onze ‘jubileumpot’. En dat is fijn, want het jubileum (50-jarig bestaan van de BOKD) staat voor de deur (2025). De voorbereidingen daarvoor zijn ondertussen gestart.

Nog meer goed nieuws: het bestuur van de BOKD is versterkt met een tweetal mensen, te weten Ramona Rösener Manz-van der Walle en Ramon van der Sleen. Ontzettend fijn en bovendien hebben beiden veel affiniteit (en ervaring) met de verschillende domeinen waarin de BOKD actief is. Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zal het bestuur de taken onderling opnieuw vaststellen.

En na de pauze was het tijd voor de Drentse Aovend. Naoberschap, zo giet dat hier in Drenthe. Een gepassioneerd en inspirerend verhaal over Eexterveen en de wijze waarop men in Eexterveen invulling geeft – met elkaar – aan naoberschap. Met mooie en prikkelende voorbeelden, een dorp en gemeenschap dat tot veel in staat is. Of het nu gaat over wonen, het dorpshuis of andere zaken: in Eexterveen fixen ze het gewoon.

De avond werd afgesloten door het Huus van de Taol over de verbindende kracht van de Drentse Streektaal en Drentse tradities. En die tradities en die taal zijn springlevend in Drenthe. Dat is mooi en vooral waardevol.