Uitnodiging ALV en kick off verkiezing Dorpshuis van het jaar

Op dinsdag 18 april organiseren wij onze ALV. Deze start om 17.00 uur. Om 18.00 uur is er een buffet met soep en broodjes en andere lekkere dingen. Om 19.00 uur zal de kick off van de verkiezing dorpshuis van het jaar 2023 plaatsvinden. We hebben ons best gedaan om ook dit jaar weer een gevarieerd programma samen te stellen. Het is aan u of u de hele avond of een deel van de avond bij wilt wonen.

17:00 – 18:00 Algemene Ledenvergadering
Kijk voor de agenda en de jaarstukken op de website van de BOKD.
Ben je geen lid? Je bent als toehoorder van harte welkom bij de ALV.

18:00 – 19:00 Broodbuffet

19:00 – 20:30 Kick off verkiezing dorpshuis van het jaar 2023
Aan de verkiezing Dorpshuis van het jaar zijn een drietal thema’s gekoppeld: Functieverbreding (welke functies heeft het dorpshuis toegevoegd en/ of versterkt of zijn ze van plan om te gaan toevoegen); Verduurzaming (welke stappen heeft het dorps- of buurthuis gezet om hun accommodatie te verduurzamen en daarmee exploitabel te maken of houden?) en Maatschappelijke betrokkenheid (wat doet het dorps- of buurthuis om kwetsbare mensen (in groepsverband dan wel individueel) te helpen/ betrekken bij de samenleving?).

De verkiezing is dit jaar opengesteld voor alle dorps- en buurthuizen en MFC’s in Drenthe

NIEUW dit jaar is, dat er ook voor de dorps- en buurthuizen die niet worden geselecteerd voor deelname aan de verkiezing, iets tegemoet kunnen zien! We gaan aan de slag om de plannen die er zijn te helpen realiseren. Bovendien kunnen ook die dorps- en buurthuizen een financiële bijdrage tegemoet zien.

Bij de aftrap van de verkiezing komen de volgende gastsprekers aan het woord:

 • Kahoot quiz met leuke kennisvragen en weetjes.
 • Gedeputeerde Hans Kuiper over het belang van dorps- en buurthuizen voor de leefbaarheid op het Drentse platteland en wat de provincie Drenthe doet om hen te ondersteunen.
 • Henri Klok, voorzitter van Het Oor in Hoogeveen over waarom dorps- en buurthuizen zo belangrijk zijn voor dorp en wijk.
 • Ramon van der Sleen, voorzitter van De Heugte in Nieuw Balinge, zal vertellen over hun ervaringen met de verkiezing in 2020 en wat de titel hen heeft gebracht en over ‘t Sporthuus in Nieuw Balinge (van idee aan de koffietafel tot aan de totstandkoming).
 • De Vakjury stelt zich aan u voor.
 • BOKD geeft uitleg over de opzet van de verkiezing, wijze van deelname, wijze van jurering en het prijzengeld.
 • Inspiratie op de verschillende thema’s:
  • Functieverbreding dorpshuizen door Paul van Schie. Ruim een eeuw geleden ontstonden de eerste dorps- en buurthuizen in Drenthe. Welke functie hadden zij toen en welke (maatschappelijke) ontwikkelingen maakten dat er in de loop der jaren tal van functies zijn bijgekomen die soms alweer verdwenen? En welke ontwikkelingen zien we nu?
  • (SNEAK preview) Verduurzaming door Patricia van der Salm van dorpshuis de Bastogne in Ansen. De Bastogne zet zich al jaren in om hun dorpshuis te verduurzamen. In 2015 namen zij deel aan de eerste pilot Energieke dorpshuizen en dat resulteerde in het eerste dorpshuis met energielabel A. In coronatijd hebben ze onderzocht hoe ze de stap naar energieneutraal kunnen maken. En met resultaat want nog deze zomer gaan ze van het gas af.
  • Maatschappelijke betrokkenheid door Daphne Wiebing. Wat is dat nou precies en hoe kun je hier als dorp- of buurthuis invulling aan geven? Wat doe je eigenlijk allemaal al? Maatschappelijke betrokkenheid is breed, van iedereen mee laten doen in praktische zin, tot allerlei mooie initiatieven en activiteiten.
 • Ludieke aftrap door gedeputeerde Hans Kuipers en daarna een borrel.

20:30 Afronding en nazit 

KORTOM: Het beloofd een inspirerende avond te worden met mooie verhalen over dorps- en buurthuizen in dorpen en wijken. En of jullie dorp/ dorpshuis of buurt/ buurthuis wordt geselecteerd voor deelname aan de verkiezing dorpshuis van het jaar of niet? Er valt genoeg te ontdekken en te halen. KOMT ALLEN!

Aanmelden

Mooi dat je wilt komen, graag vernemen we van je bij welk onderdeel of onderdelen je aanwezig bent.

DIRECT AANMELDEN