Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BOKD en kick off verkiezing Dorpshuis van het jaar

Op dinsdag 18 april organiseren wij onze Algemene Ledenvergadering. Je bent van harte welkom. De ALV vindt plaats in dorpshuis De Heugte in Nieuw Balinge alsmede de kick off van de verkiezing Dorpshuis van het jaar 2023.

Dit jaar hebben we ervoor gekozen de ALV om 17.00 uur te starten en de kick off in de vroege avonduren te laten plaatsvinden. Tussentijds zullen we je verwennen met een broodbuffet met soep en andere lekkernijen.

17:00 – 18:00 Algemene Ledenvergadering
Kijk voor de agenda en de stukken op de website van de BOKD.
Ben je geen lid? Je bent als toehoorder van harte welkom bij de ALV.

18:00 – 19:00 Broodbuffet

19:00 – 21:00 Kick off verkiezing dorpshuis van het jaar 2023
Aan de verkiezing Dorpshuis van het jaar zijn een drietal thema’s gekoppeld: Functieverbreding (welke functies heeft het dorpshuis toegevoegd en/ of versterkt of zijn ze van plan om te gaan toevoegen); Verduurzaming (welke stappen heeft het dorps- of buurthuis gezet om hun accommodatie te verduurzamen en daarmee exploitabel te maken of houden?) en Maatschappelijke betrokkenheid (wat doet het dorps- of buurthuis om kwetsbare mensen (in groepsverband dan wel individueel) te helpen/ betrekken bij de samenleving?).

De verkiezing is dit jaar opengesteld voor alle dorps- en buurthuizen en MFC’s in Drenthe

NIEUW dit jaar is, dat er ook voor de dorps- en buurthuizen die niet worden geselecteerd voor deelname aan de verkiezing, iets in het vat zit! We gaan aan de slag om de plannen die er zijn te helpen realiseren. Bovendien kunnen ook die dorps- en buurthuizen een financiële bijdrage tegemoet zien.

Bij de aftrap van de verkiezing komen de volgende gastsprekers aan het woord:

  • Ramon van der Sleen, voorzitter van De Heugte in Nieuw Balinge, zal vertellen over hun ervaringen met de verkiezing in 2020 en wat de titel hen heeft gebracht.
  • De Vakjury stelt zich aan u voor.
  • BOKD geeft uitleg over de opzet van de verkiezing, wijze van deelname, wijze van jurering en het prijzengeld.
  • BOKD geeft tekst en uitleg over het aanbod dat we aan de afvallers van de verkiezing mogen doen. Naast hulp bij het realiseren van de plannen gaat dat ook om een financiële bijdrage.
  • Met andere woorden: of je nou wordt geselecteerd voor deelname van de verkiezing dorpshuis van het jaar of niet? Er valt wat te halen!

21:00 Afronding en nazit 

Aanmelden

Mooi dat je wilt komen, graag vernemen we van je bij welk onderdeel of onderdelen je aanwezig bent.

DIRECT AANMELDEN