Aanvullende compensatie corona voor gemeenten

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een tweede steunpakket van € 777 miljoen voor de compensatie van inkomsten die zij mislopen en de extra kosten die zij maken door corona. Met het aanvullende pakket zijn ook afspraken gemaakt over het voortbestaan van buurt- en dorpshuizen als belangrijke ontmoetingsplek voor kwetsbaren in de samenleving. Voor buurt- en dorpshuizen is een bedrag van € 17 miljoen beschikbaar. Het is aan gemeenten zelf hoe zij deze middelen gaan aanwenden. 

Kijk hier voor meer informatie.