Aanmelding Dorpsvernieuwingsprijs 2019

Witteveen was in 2017 trotse winnaar

Dorpen die actief werken aan de leefbaarheid voor nu en op de langere termijn kunnen een steun in de rug krijgen met de Dorpsvernieuwingsprijs. Er zijn drie prijzen beschikbaar van € 1000, € 1500 en € 3000. Deze zijn bedoeld voor dorpen die actief de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp bevorderen. Bij de vorige editie, in 2017, dongen 28 dorpen vanuit het hele land mee. Daar zaten maar liefst 4 Drentse dorpen bij. En Witteveen kwam in de finale als landelijke winnaar uit de bus! Want we weten allemaal dat Drentse dorpen mooie dingen doen.

“Het was een feest om mee te doen aan de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs en dan ook nog te winnen. In het dorp leidde dit tot grote samenhorigheid en trots. We hebben het samen gedaan en de waardering daarvoor met deze prijs, voelde goed. De aandacht voor het dorp was en is groot. De relatie met de samenwerkingspartners is verbeterd en alle waardering en saamhorigheid motiveert ons om door te gaan.” Aldus Liesbeth Langen, Dorpsbelangenvereniging Witteveen

Aanmelden voor 5 februari 2019

Via de volgende linken vind u het aanmeldformulier en de criteria. Op 5 februari om 19.00 uur sluit de termijn voor aanmelding! Dan buigt een driekoppige jury, bestaande uit vertegenwoordiging van de Rijksoverheid (Ministerie van BZK); Onderwijs en een initiatief ondersteunende organisatie zich over de inzendingen. Bij de criteria die de jury hanteert, ligt deze keer extra nadruk op het aspect duurzaamheid.

Aanmelden kan via info@bokd.nl onder vermelding van ‘Dorpsvernieuwingsprijs’. Kun je wat hulp gebruiken bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met ons kantoor. We helpen je graag. 

Finale op 25 mei in Witteveen

Dinsdag 19 maart maakt de jury bekend welke dorpen naar de finale gaan. De uitreiking van de prijs is op 25 mei in het Drentse dorp Witteveen, winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017.

 


De Dorpsvernieuwingsprijs is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Democratie en Burgerschap. In overleg met de winnaar en de gemeente, wordt gekeken naar deelname aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Zo creëert de prijs een nationaal en internationaal platform waar initiatieven zichtbaar worden en kennis en ervaring wordt gedeeld. Meer info over LVKK en de dorpsvernieuwingsprijs op www.lvkk.nl