Aan het woord … interview met Anja Kok

Laten we kijken wat er wél lukt en hoe we het voor elkaar kunnen krijgen!

Bij de BOKD geloven we in de kracht van gemeenschappen die gedreven worden door gezamenlijke initiatieven. We geven graag het woord aan de mensen in de dorpen, want we zijn ervan overtuigd dat het delen van kennis, het uitwisselen van ervaringen en het stimuleren van betrokkenheid de basis vormen voor sterke gemeenschappen. In onze reeks interviews met mensen van de BOKD komt deze gemeenschapskracht duidelijk naar voren. We spreken met dorpsbelangen, teamleden en bestuursleden om te laten zien hoe de mensen de drijvende kracht zijn in onze Drentse dorpen.

Dit keer is het woord aan Anja Kok, penningmeester van dorpsbelangen Ees- Eesergroen, door Mariska Nauta van BOKD

Bij welke dorpsbelangenvereniging ben je betrokken en op welke manier ben je bij de BOKD terecht gekomen?

Ik ben penningmeester van Dorpsbelangenvereniging Ees Eesergroen. Ze hebben me gevraagd voor deze rol omdat ik graag meer wilde bijdragen aan ons dorp. Door mijn onregelmatige werktijden was mijn betrokkenheid wat verminderd. Deze rol als penningmeester bood me een mooie kans om meer deel uit te maken van de gemeenschap. Mijn contact met BOKD ontstond eigenlijk door het feit dat de gemeente steeds meer waarde begon te hechten aan politieke betrokkenheid en wij daar als dorpsbelangenvereniging een rol van betekenis in wilden spelen omdat het ten goede komt aan de leefbaarheid in ons dorp. Jakob Rijnberg van de gemeente heeft de BOKD bij ons onder de aandacht gebracht en wat zij daarin kunnen betekenen wat betreft een dorpsbelevingsonderzoek en de assistentie die de BOKD daarbij kan leveren.

Kan je wat meer vertellen over de persoonlijke voldoening die je haalt uit je rol binnen de dorpsbelangenvereniging? Wat maakt dit werk voor jou de moeite waard?

Het meest bevredigende aan mijn rol binnen de dorpsbelangenvereniging is het vermogen om de band met de dorpsbewoners te versterken. Het traject dat we in het najaar ingaan, het dorpsbelevingsonderzoek, draagt ook bij aan deze verbondenheid. Ik kijk er met enthousiasme naar uit en ben benieuwd naar de uitkomsten. Ik geloof dat we vernieuwing moeten omarmen en ben vastbesloten om bij te dragen aan positieve veranderingen. Ik wil samen met anderen werken aan het creëren van iets moois. Ik ben enthousiast: schouders eronder, we gaan er wat moois van maken.

Laten we kijken wat er wél lukt en hoe we het voor elkaar kunnen krijgen!

Is er een specifieke ervaring of prestatie binnen de dorpsbelangenvereniging waar je bijzonder trots op bent? Wat maakt deze ervaring zo speciaal voor jou?

Na de coronaperiode zijn we erin geslaagd om de activiteiten in ons dorp weer op gang te brengen. Het is fantastisch om te zien dat zowel kinderen als volwassenen enthousiast deelnemen aan onze activiteiten. Tijdens ons 40-jarig bestaan hadden we oorspronkelijk een groot feest gepland, maar dat kon niet doorgaan vanwege de toen geldende maatregelen. Toch zijn we erin geslaagd om samen met de gemeenschap ons 40-jarig bestaan te vieren, zij het in aangepaste vorm. Dit toont de sterke verbondenheid binnen onze gemeenschap en daar ben ik bijzonder trots op. Buren zochten elkaar in klein gezelschap op en er werd toch het 40-jarig bestaan gevierd. Dat hebben we toch samen voor elkaar gekregen. De vlag van dorpsbelangen ging uit bij de huizen: dat liet de verbondenheid zien.

Je bent actief binnen een dorpsbelangenvereniging en begint binnenkort met een traject met BOKD. Wat spreekt je daarin aan?

Wat me aanspreekt in de samenwerking met BOKD is de goede en snelle communicatie. Het is belangrijk voor ons om actief betrokken te zijn en opgemerkt te worden, dat we niet ergens onderin een la belanden maar dat we met ondersteuning van de BOKD iets moois neer kunnen zetten.

Stel je voor dat we een paar jaar in de toekomst zijn en terugkijken op deze samenwerking met BOKD. Wat zou voor jou een ‘succesverhaal’ betekenen?

Een succesvolle samenwerking met BOKD zou voor mij gekenmerkt worden door efficiënte en effectieve communicatie. We willen actief betrokken zijn en gezien worden als een waardevolle organisatie. Als ik een nieuwsbrief ontvang met evenementen en initiatieven, zou ik nu sneller deelnemen dan voorheen, omdat ik nu weet wat de BOKD doet en welke toegevoegde waarde het heeft. We hopen dat de samenwerking met BOKD onze gemeenschap zal versterken en positieve veranderingen teweeg kan brengen. Het zou mooi zijn als ons verhaal anderen inspireert om actief deel te nemen aan gemeenschapsinitiatieven en evenementen.