Aan de slag met een inclusief dorpsplan

De komende tijd willen twee werkgroepen uit dorpen Nijeveen en Diever stappen zetten om een dorpsplan ‘Goed oud worden in eigen dorp’ te ontwikkelen. Bij voorkeur doen zij dat zo concreet mogelijk waarbij zij in gesprek gaan met dorpsgenoten over mogelijkheden en wensen.

Stap 1: Koers bepalen

Samen met een groep gemotiveerde inwoners gaan we aan de slag om de koers uit te zetten. Waar wil het dorp zich de komende tijd op richten? Wat is hun ‘stip op de horizon’? En waar liggen kansen en aanknopingspunten in het dorp.

Stap 2: Kaders en uitstippelen stappenplan

Vervolgens gaat de werkgroep met ondersteuning van BOKD en eventuele partners aan de slag om kaders te bepalen en een stappenplan uit te zetten: Wie of wat is er nodig om de plannen vorm te geven? Belangrijk is dat de regie bij het dorp ligt en dat steeds aangesloten wordt bij de ‘energie’ in het dorp.

Stap 3: Verkennen bij dorpsgenoten

Om een goed beeld te krijgen van de behoefte die er in het dorp is, kan de werkgroep het dorp raadplegen door een bijeenkomst te organiseren of een behoeftepeiling te doen in het dorp. Ook hier geldt weer: sluit aan bij de wensen van inwoners. In hoeverre heeft het dorp zelf al eerder een behoeftepeiling gedaan en wat is er nog nodig om eventueel aanvullende informatie te verkrijgen?

Stap 4: Dorpsplan ontwikkelen

In fase 4 worden ideeën verzameld met het dorp om nieuwe activiteiten in het dorp op te zetten of bestaande activiteiten uit te breiden. De werkgroep gaat opzoek naar enthousiaste dorpsgenoten die het leuk vinden om bij te dragen aan het opzetten van een nieuwe activiteit. Ook kan het dorp in deze fase eventuele partnerorganisaties aanhaken om de plannen naar een hoger niveau te tillen.

Bij inclusieve dorpsplannen kun je denken aan: het ontwikkelen van levensbestendig wonen voor ouderen in het dorp, informatievoorziening aanbieden (inloop spreekuur/ cursus/ bijeenkomsten) voor inwoners over bijvoorbeeld dementie, opzetten van een klusjesdienst (omzien naar elkaar versterken) of het organiseren van ontmoeting of dagopvang (zoals Odenzehuis voor mensen met Dementie en hun naasten).

Meer informatie

Mocht je meer informatie over inclusieve dorpsplannen willen dan kun je contact opnemen met Daphne Wiebing van BOKD via d.wiebing@bokd.nl