Corona nieuws voor dorpshuizen en dorpsbelangen

We hebben een speciale pagina aangemaakt waarop je alle informatie kunt vinden die we verzameld hebben over de Coronacrisis en die relevant is voor onze leden. Over noaberschap, belangrijke informatie voor onze dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties. Hoe wij en ons bestuur zelf werken en welke ondersteuning wij onze leden kunnen bieden. Blijf contact met ons opnemen, telefonisch of … Lees meer

Dorpshuis weer open, hoe doe je dat coronaproof?

Verslag online bijeenkomst 11 juni Per 1 juni 2020 zijn de eerste dorpshuizen voorzichtig weer open gegaan, met inachtneming van de door de RIVM gestelde richtlijnen. Verschillende dorpshuizen kiezen er voor om nog niet (volledig) open te gaan: gebrek aan vrijwilligers (want vaak kwetsbare groep), minder activiteiten en onzekerheid over verantwoordelijkheden en richtlijnen zijn daarbij … Lees meer

Op vakantie van 17 juli t/m 7 augustus

In verband met de komende zomervakantie is ons kantoor gesloten van vrijdag 17 juli tot en met vrijdag 7 augustus. Als je vragen hebt dan kun je contact met het team opnemen via mail. Zo snel ieder aanwezig is, zal je mail beantwoord worden. * Sonja Corsmit via info@bokd.nl* Alle Postmus via a.postmus@bokd.nl* Paul van … Lees meer

Netwerk Zorginitiatieven

Onlangs zijn de website en de Facebook-pagina van het Netwerk Zorginitiatieven Drenthe gelanceerd. BOKD levert een bijdrage aan dit netwerk met onze kennis van en werkzaamheden en activiteiten voor zorgzame dorpen in Drenthe. Vanwege onze recent gestarte werkzaamheden voor Nederland Zorgt voor Elkaar leggen we ook de link tussen lokale initiatieven en landelijke netwerken. We … Lees meer

Subsidie voor jongeren met ideeën

In 2018 is de nieuwe subsidielijn ‘Solidariteitsprojecten’ gelanceerd vanuit het Europese subsidieprogramma Erasmus+. Solidariteitsprojecten zijn lokale projecten; bedacht, opgezet en uitgevoerd door een groep jongeren tussen de 18 en 30 jaar, om iets moois te doen voor hun eigen buurt / gemeente / omgeving. Zo’n lokaal project geeft hen niet alleen de mogelijkheid om iets … Lees meer

Digitaal dorpenoverleg Borger-Odoorn

De dorpsbelangenorganisaties in Borger-Odoorn treffen elkaar momenteel regelmatig online. Onder begeleiding van Jan Wim Vos en Melanie Veenstra, de opbouwwerkers in de gemeente, worden eens in de paar weken online vergaderingen georganiseerd. Er worden onder andere tips en ervaringen rondom de corona-crisis uitgewisseld: “Welke supermarkten bezorgen er?” en “Hoe gaan we om met toenemende drukte … Lees meer

Hoe is het nu met?

Hoe is het nu met? Hoe is het nu eigenlijk met de dorpshuizen die deelnemen aan de verkiezing dorpshuis van het jaar? De verkiezing was nog maar net van start gegaan toen deze, als gevolg van de coronacrisis, abrupt moest worden beëindigd. Prangende vragen zijn hoe zij de lockdown hebben ervaren, hoe het nu met … Lees meer

Eindrapportage gevolgen Coronacrisis

Veel dorpsbelangen, dorpsinitiatieven en buurt- en dorpshuizen ondervinden de nadelige gevolgen van de coronacrisis. Buurt- en dorpshuizen hebben het zwaar te verduren. Begin april stuurden we alle bij ons bekende dorpshuizen en dorpsinitiatieven, ook die niet bij BOKD aangesloten zijn, een verzoek om onze vragenlijst in te vullen. Ze kregen daartoe de gelegenheid tot 11 … Lees meer

FAQ over aanvraag compensatie dorpshuizen

Buurt- en dorpshuizen en Multifunctionele Centra hebben nog vier (4) dagen om een aanvraag in te dienen voor de TOGS-regeling. In dit bericht beantwoorden we veelgestelde vragen over deze financiële tegemoetkoming. Na het lezen weet je hoe je kunt checken of je in aanmerking komt voor de compensatie en hoe het doen van een aanvraag … Lees meer