25 maart digitaal symposium: ‘Wat eten we morgen?’

In veel EU-landen zijn bewoners actief bezig met gezonde voeding. Ze willen gezond eten, letten op de herkomst van hun voeding en verbouwen soms zelf de producten. Het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE), waar ook onze landelijke koepel LVKK deel van uitmaakt, organiseert op 25 maart van 14.00-16.30 uur een online (gratis) symposium. Lees hier meer over het programma en het aanmeldformulier.

Tijdens het symposium van de SBE zullen succesvolle burgerinitiatieven op het gebied van gezonde voeding uit diverse landen te zien zijn. Deze initiatieven passen in de ambities van de Green Deal die de Europese Commissie heeft vastgesteld: het programma ‘van boer tot bord’. Het zijn bewoners zelf die grote impact hebben om die ambities waar te maken. En dan is het altijd leuk en goed om van elkaar te leren. Hoe doen andere bewoners het bijvoorbeeld in Duitsland, Belarus, België of Zweden? En wat gebeurt er hier in Nederland?

Bewoners(groepen) die bezig zijn met gezond eten, beleidsmakers, professionals, studenten en geïnteresseerden die met elkaar iets willen ondernemen op dit gebied zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit internationale symposium. Het thema gezond en eerlijk eten zal daarbij in een breed perspectief gezet worden door 2 inleiders. Vervolgens is er gelegenheid deel te nemen aan online workshops.