13 deelnemers geslaagd voor diploma Sociale Hygiëne

Op 8 oktober jl. heeft in dorpscentrum De Broeckhof in Zuidbroek het examen sociale hygiëne plaatsgevonden. De cursus met het afsluitend examen is speciaal opgezet voor bestuursleden, beheerders en andere vertegenwoordigers van buurt en dorpshuizen in Groningen en Drenthe. Er waren maar liefst 38 examenkandidaten waarvan 23 uit Groningen en 15 uit Drenthe. Vanuit Drenthe zijn 13 deelnemers geslaagd voor het examen. BOKD feliciteert de deelnemers met dit mooie resultaat.

Het is voor de achtste keer dat Groninger Dorpen en BOKD deze cursus met afsluitend examen gezamenlijk organiseren. De cursus vindt gewoonlijk plaats in maart/ april, maar als gevolg van corona kon dat dit jaar niet doorgaan. Gelukkig hebben we het in het najaar wel kunnen organiseren. Al moesten er op het laatste moment wel aanpassingen worden gedaan vanwege het maximum aantal van 30 personen in een ruimte. Door de groep in tweeën te splitsen is dat gelukt.