Corona nieuws voor dorpshuizen en dorpsbelangen

We hebben een speciale pagina aangemaakt waarop je alle informatie kunt vinden die we verzameld hebben over de Coronacrisis en die relevant is voor onze leden. Over noaberschap, belangrijke informatie voor onze dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties. Hoe wij en ons bestuur zelf werken en welke ondersteuning wij onze leden kunnen bieden. Blijf contact met ons opnemen, telefonisch of … Lees meer

Vanuit Sociale Agenda provincie extra financiële middelen beschikbaar voor dorpshuizen

Vanuit de sociale agenda van de provincie Drenthe zijn ook extra financiële middelen beschikbaar voor buurt- en dorpshuizen die willen werken aan leefbaarheid van hun buurt of dorp. Met de regeling beoogt de provincie de initiatiefkracht van de inwoners te versterken en het (gemeenschappelijk) gebruik van voorzieningen te stimuleren. Eerder al heeft de provincie Drenthe … Lees meer

Terugblik informatiebijeenkomst: samen werk maken van de toekomst van het landschap van de Drentsche Aa

Tijdens de gezamenlijke informatiebijeenkomst op 22 juni vertelden Landschapsbeheer Drenthe, NMF Drenthe en BOKD aan vertegenwoordigers uit zo’n 10 dorpen over twee deelprojecten in het Nationaal Park Drentsche Aa. De deelprojecten zijn: energietransitie en participatie & landschap en natuur. Insteek van beide projecten is: lijkt het je leuk om mee te denken over de toekomst … Lees meer

Extra steun dorpshuizen in Borger-Odoorn

De gemeente Borger-Odoorn trekt de knip voor haar dorpshuizen, die door corona inkomsten zijn misgelopen. In totaal gaat het om 68.000 euro. Elk van de negentien dorps- en buurthuizen in Borger-Odoorn krijgt sowieso duizend euro. Daarbovenop wordt een bedrag van 49.000 euro verdeeld over de accommodaties, naar rato van het aantal vierkante meters. Wethouder Niek … Lees meer

Cursus Sociale Hygiëne voor dorpshuizen

Ook in 2021 organiseert BOKD de cursus Sociale Hygiëne met aansluitend examen. De verklaring Sociale Hygiëne is nodig wanneer je als leidinggevende op de horecavergunning van het buurt- of dorpshuis komt te staan. Zijn een of meer leidinggevenden die op jullie vergunning staan niet meer actief in het buurt- of dorpshuis? Of heeft jullie buurt- … Lees meer

Onderzoek: mobiel bereik platteland

In het voorjaar van 2018 heeft BOKD onder haar leden geïnventariseerd waar problemen waren met het bereik van mobiele telefonie. De reacties waren zeer uiteenlopend. Uit de inventarisatie bleek dat veel dorpen problemen ervoeren en dit ook al (veelal zonder noemenswaardig resultaat) bij diverse overheden en instanties hadden gemeld. Noodnummer 112 wel/niet bereikbaar? Er blijken … Lees meer

Wandelen over de Hondsrug, dit keer rondom Buinen

Deze maand de route waar je heel mooi de glooiingen van de Hondsrug kunt zien en ook kunt waarnemen, we adviseren je Knapzakroute 2 Buinen te gaan wandelen. De route is 17 kilometer en kan eenvoudig in twee lussen gelopen worden. Het startpunt van beide lussen is bij de haven in Buinen. De noordelijke lus … Lees meer

Winnaars Drentse dorpenquiz

Streektaaldeskundige Abel Darwinkel verzorgde een Drentse Dorpenquiz tijdens onze Algemene Ledenvergadering die grotendeels in het teken stond van 45 jaar BOKD. Afgelopen week hebben we de prijzen bezorgd bij onze twee winnaars; Hilko Bruins van vereniging Dorpsbelangen Eexterveen en Luit Hummel, adviseur plattelandsontwikkeling van BOKD waren de gelukkige ontvangers van een Drents pakket.

Betrokken Buurten tegen Eenzaamheid: ‘Met Elkaor!’ In Tweede Exloërmond

In 2020 is op initiatief van het dorpshuis, Buurtzorg en welzijnsorganisatie Andes gestart met het initiatief ‘Met Elkaor!’ Een gezellige ochtend voor de inwoners van Tweede Exloërmond waarbij onder het genot van een kop koffie de mooiste gesprekken tot stand kwamen en diverse activiteiten werden georganiseerd. Een trouwe groep bezoekers kwam dan ook wekelijks op … Lees meer