Corona nieuws voor dorpshuizen en dorpsbelangen

We hebben een speciale pagina aangemaakt waarop je alle informatie kunt vinden die we verzameld hebben over de Coronacrisis en die relevant is voor onze leden. Over noaberschap, belangrijke informatie voor onze dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties. Hoe wij en ons bestuur zelf werken en welke ondersteuning wij onze leden kunnen bieden. Blijf contact met ons opnemen, telefonisch of … Lees meer

Corona-protocol buurt- en dorpshuizen

Dorps- en buurthuizen mogen per 1 juni 2020 weer open en veel hebben dat al gedaan of zijn bezig met de voorbereidingen daarvan. We krijgen nogal eens de vraag of het verplicht is om een protocol op te stellen, onder wiens verantwoordelijkheid dat valt en of het protocol door ‘derden’ moet worden beoordeeld? Eigen verantwoordelijkheid! … Lees meer

Hulp aan dorpen in Corona-tijd

Het flexibele team van de BOKD heeft de afgelopen weken tijd gestoken om bij Drentse dorpen het oor te luisteren te leggen. Eén van de vragen die wij stellen aan het dorp is: ‘Hoe gaat het dorp om met alles wat zij tegenkomt in Corona-tijd?’ Welke verhalen zijn schrijnend. Waar komen we juist mooie initiatieven … Lees meer

Tweede Kamer stemt in met moties dorps- en buurthuizen

De leden van de Tweede Kamer hebben op 26 mei 2020 de twee moties die waren ingediend door William Moorlag (PvdA) en Frank Futselaar (SP) om de dorps- en buurthuizen onder de TOGS-regeling te laten vallen aangenomen! Alle partijen, behalve regeringspartijen VVD, ChristenUnie en het CDA van Drents Tweede Kamerlid Agnes Mulder, stemden voor. Goed nieuws … Lees meer

Blijft de bus rijden?

Dorpen opgelet: nieuwe plannen busvervoer! Elk jaar rond deze tijd presenteert het OV Bureau Groningen-Drenthe de plannen voor de nieuwe dienstregeling. Onlangs is het concept voor de nieuwe dienstregeling goedgekeurd door het dagelijks bestuur van het OV-bureau, de ontwerp-hoofdlijnen. Reageren loont! Tot en met vrijdag 12 juni 2020 is er gelegenheid om te reageren op … Lees meer

BOKD Jaarverslag 2019

Normaliter presenteren we tijdens onze Algemene Ledenvergadering ons jaarverslag van het afgelopen jaar. Een overzicht over 2019 waarop we trots zijn. Trots dat we zoveel verschillende projecten hebben aangepakt en trots op het uiteindelijke resultaat. We wensen je veel leesplezier.

Let op met gebruik van foto’s van internet!

Afgelopen week kreeg een dorpsbelangenorganisatie in het Limburgse Ell een ‘boete’ van € 270 van het ANP omdat ze fotomateriaal van internet hadden gebruikt in berichtgeving over het Coronavirus. Begin dit jaar overkwam dat ook onder andere Dorpsbelangen Drouwen. Ze kregen een schadeclaim van € 505 euro voor gebruik van een foto. Let dus goed … Lees meer