BOKD Nieuws 2016

BOKD Nieuws verschijnt maandelijks met uitzondering van de zomermaanden. Het nieuwsbericht wordt naar de secretaris gestuurd met het verzoek dit door te sturen naar de andere bestuursleden.

Mocht u prijs stellen op BOKD Nieuws op uw persoonlijke adres dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat.

BOKD Nieuws januari

BOKD Nieuws februari

BOKD Nieuws maart

BOKD Nieuws april

BOKD Nieuws mei

BOKD Nieuws juni

BOKD Nieuws juli

BOKD Nieuws september

BOKD Nieuws oktober

BOKD Nieuws november

BOKD Nieuws december

Kort Nieuws
  • Informele zorg en buurtaccomodaties & fotowedstrijd Drentsche Aa, klik hier
  • Dorpshuizen van donateur naar lid, klik hier
  • Uitnodiging voor de afsluiting Week van De KnutselKeet, klik hier
  • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BOKD
  • Een (nieuwe) website voor en door het dorp, klik hier