Ontwikkelingen in het Openbaar Vervoer 2018

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen en signalen vanuit ons netwerk willen we de situatie rondom Openbaar Vervoer in de dorpen in kaart brengen en hier op inspelen. We vragen onze leden en andere bij ons bekende dorpsorganisaties om een vragenlijst in te vullen. Dit kan tot uiterlijk 31 december 2018. De reacties zullen onder andere gebruikt worden om Gedeputeerde en Provinciale Staten van Drenthe te informeren. Hieronder schetsen we in het kort de huidige situatie.

Bereikbaarheid van het platteland is belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen. Niet alleen voor inwoners; ook voor studerende kinderen, bezoekers en toeristen. Openbaar vervoer is daarin altijd een belangrijke schakel geweest.

Openbaar vervoer is meer dan vervoer alleen, het betekent ook ontmoeting, werkgelegenheid, zelfstandigheid en duurzaamheid. Het is tevens van invloed op sociale redzaamheid, op studie- en baankeuze, het investeringsbeleid van bedrijven en bereikbaarheid van gezondheidszorg en welzijn.

Duurzaam

In deze tijd van deeleconomie, waar het minder gaat om het bezit maar meer om het gebruik, kan OV als onderdeel van mobiliteit toenemend van belang worden. Daarnaast is de bus voor bezoek aan steden vaak goedkoper dan parkeren. Bovendien heb je geen parkeerproblemen, draag je in positieve zin bij aan de luchtkwaliteit en ben je een stuk duurzamer bezig. Zeker nu steeds meer bussen elektrisch of op koolwaterstof rijden.

Iedere inwoner van Drenthe begrijpt dat er niet ieder kwartier een bus door het dorp kan rijden. Sommige lijnen zijn beter bezet dan andere. Het openbaar vervoer in algemene zin zit duidelijk in de lift. Met name in de dikke buslijnen van en naar Groningen-stad is flink geïnvesteerd en daar zitten de bussen meestal goed vol. Een dergelijke investering is ook nodig voor de zogenaamde dunnere lijnen om te voorkomen dat in de toekomst bussen nagenoeg leeg rondrijden op het platteland en alsnog opgeheven worden.

Eigentijds alternatief?

Als je bedenkt dat een personenauto gemiddeld 95% van de tijd stilstaat, dan is het niet gek om over te stappen op Openbaar vervoer als betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam alternatief. Maar helaas is het vervoer op een aantal plekken inmiddels zodanig uitgekleed dat het geen bruikbaar alternatief is. Op sommige plekken wordt geëxperimenteerd met alternatieve vormen van vervoer, denk aan de buurtbus en vrijwilligersvervoer zoals Automaatje.

Ook de Provincie, de hoofdverantwoordelijke voor het openbaar vervoer in Drenthe, ontwikkelt alternatieven. Lijnbelbussen en regiotaxi’s zijn inmiddels verdwenen en daarvoor in de plaats is de hubtaxi gekomen. Daarnaast zijn en worden een aantal vervoersknooppunten omgebouwd tot zogenoemde hubs: overstapplaatsen met meer voorzieningen, zie ‘Reis via hub’.

Lijnbelbus: 1 uur van tevoren bellen om volgens dienstregeling van elke halte naar elke andere halte te reizen op je OV-chipkaart, dus tegen normaal OV-tarief, vindbaar in 9292

Regiotaxi: 1 uur van tevoren bellen om op elk moment van of naar elke halte, tegen 2,5 x OV-tarief, te reizen met gegarandeerde aansluiting op trein, vindbaar in 9292

Hubtaxi: 1 uur van tevoren bellen, maar wel met kwartier  ‘speling’, en 2 uur van tevoren bellen als je gegarandeerde aansluiting wilt, tegen 2,5 x OV-tarief, uitsluitend als je van of naar een hub reist, zo niet dan betaal je 5 x OV-tarief, plus nog wat andere beperkingen. Zie Publiek vervoer, voor iedereen.

Zijn deze alternatieven ook echt goede vervangers voor openbaar vervoer? Op een aantal onderdelen schieten ze te kort. De hubtaxi is 2,5 keer zo duur als het OV-tarief en er kan niet betaald worden met de OV-chipkaart. De vrijwilligersalternatieven zijn sterk afhankelijk van de energie die er in dorpen zit; het ene dorp lukt het wel, het andere niet. Voor beide geldt dat ze onvindbaar zijn op reis-apps en websites zoals 9292 en OV-info. Wil je van buiten de directe regio komen dan ben je vaak niet bekend met de alternatieven.

Oproep aan Provincie en gemeenten

Voor de zomer uitten we als BOKD onze zorgen over de nieuwe hubtaxi. De brief die we aan gemeenten en Provincie stuurden kun je hier teruglezen. Naar aanleiding van deze brief kregen we diverse reacties binnen van dorpsbewoners maar ook bezoekers van onze provincie. Toevallig verscheen rond die tijd ook een artikel in dagblad Trouw over bereikbaarheid van een Drents dorp vanuit een andere regio in Nederland.

Kortom, er zijn veel ontwikkelingen op dit thema en BOKD wil daar graag op inspelen. Maar dat kan niet zonder uw hulp.

We vragen onze leden en andere bij ons bekende dorpsorganisaties om een vragenlijst in te vullen. Dit kan tot uiterlijk 31 december 2018.