Enquête

Met enige regelmaat houudt BOKD enquêtes om te inventariseren hoe onze leden denken over een bepaald onderwerp.

Wij zouden het bijzonder waarderen als u aan deze enquêtes uw medewerking wilt verlenen.