Energielening Drenthe

De Drentse Energie Organisatie (DEO) is het Energiefonds van de Provincie Drenthe. Het doel van de Drentse Energieorganisatie is het versnellen van de energietransitie in Drenthe. Zij doen dit door het verstrekken van financieringen aan duurzame energieprojecten en het geven van ondersteuning bij de totstandkoming van deze projecten.

De Drentse Energie Organisatie is er voor initiatiefnemers van duurzame energieprojecten binnen de provincie Drenthe. Een duurzaam energieproject is een project waarmee energie wordt opgewekt met behulp van een techniek die het gebruik van fossiele brandstoffen vervangt of vermindert.

Energielening Drenthe

De Energielening Drenthe is een financieringsvorm voor het MKB, stichtingen, verenigingen, coöperaties en andere rechtsvormen in Drenthe die investeren in duurzame energieopwekking en/of energiebesparing.

Voorwaarden Energielening Drenthe
 • Maximaal 75% van de investering
 • Ondergrens financiering € 5.000
 • Bovengrens € 50.000
 • Rente (19 juni 2018)
  • Looptijd 5 jaar: 1%
  • Looptijd 10 jaar: 1%
  • Looptijd 15 jaar: 1,9%
 • Geen afsluitprovisie
 • Boetevrij aflossen
Aanvraag Energielening Drenthe
 • www.energieleningdrenthe.nl
 • Offerte uploaden
 • Snelle beoordeling
 • Binnen 5 werkdagen financieringsovereenkomst
 • Uitbetaling op basis van eindfactuur
 • Uitbetaling binnen 5 werkdagen