Fondsen en Subsidies

BOKD heeft voor dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen die aan de slag willen met fondsenwerving een handig stappenplan en checklist fondsen opgesteld. Het stappenplan biedt houvast in welke stappen je zou kunnen zetten bij het werven van fondsen. De checklist fondsen biedt een overzicht van fondsen die de afgelopen jaren met succes zijn aangeschreven door dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen.

Update stappenplan en checklist Fondsenwerving – BOKD

REGELINGEN DIE BINNENKORT VAN START GAAN

  • Provincie Drenthe kent dorps- en buurthuizen in Drenthe € 1.000,- subsidie toe. Het geld is bedoeld voor verduurzaming en als tegemoetkoming in de energiekosten.
  • Noodfonds Provincie Drenthe: Omdat de energieprijzen de pan uit rijzen komt de provincie met een noodfonds van 5 miljoen euro voor huishoudens, bedrijven en maatschappelijk vastgoed zoals dorpshuizen. Het geld is alleen bedoeld voor energiebesparende maatregelen.
  • Tot slot: informeer (bij) je gemeente! We krijgen vanuit diverse gemeenten het signaal dat zij inventariseren wat de consequenties van de hoge energielasten zijn bij maatschappelijk vastgoed. Daar vallen buurt- en dorpshuizen ook onder. Laat je gemeente weten hoe het met jullie gaat, wat jullie aan maatregelen zelf ondernemen en wat je behoefte is voor de korte termijn.

Daarnaast zijn er verschillende fondsen en subsidieverstrekkers wanneer je planmatig aan de slag gaat met duurzame energiebesparende maatregelen. Kijk ook eens op dorpshuizen.nl.